Stilling i barnevernstjenesten

Barneverntjenesten har 100% fast stilling ledig:

 

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver defineres ut fra den ansattes kompetanse/erfaring/egnethet.
Arbeidsoppgaver kan være:

Saksbehandling/kontaktperson: Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med brukerne: barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.
Tiltaksarbeid: Metodisk veiledning og tilrettelegging overfor barn og foreldre /fosterforeldre/familier/nettverk

Vi søker en person som har:

Minimum 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning: fortrinnsvis barnevernpedagog eller sosionom, alternativt annet relevant høgskoleutdanning/universitetsutdanning.
Gjerne relevant praksis fra barnevernsarbeid i førstelinje, herunder sosialfaglig arbeid og /eller forvaltningserfaring generelt.
God digital kompetanse

Ønskelig personlige egenskaper:

Stor grad av selvstendighet.
God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.
Kunne arbeide strukturert og målrettet.
Ønske å samarbeide og jobbe godt i team.
Evne til å håndtere konflikter.
Robust, evne til å håndtere stress på en hensiktsmessig måte.
Evne til å lytte, ha empati, og representerer gode verdier og holdninger.
God kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet.
Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

Et godt og raust arbeidsmiljø.
Muligheter for fleksibilitet/arbeid hjemmefra ved bruk av digitale løsninger og full-elektronisk arkiv.
Mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte, samt 1-1 med teamleder.
Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.
Gode fleksitids- og overtidsordninger.

Annet:

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår via digitale flater.

Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.

Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Bekreftende kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 9. september

Send din søknad HER