Stilling i barnevernstjenesten

Barneverntjenesten har 100% fast stilling ledig:   Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgaver defineres ut fra den ansattes kompetanse/erfaring/egnethet. Arbeidsoppgaver kan være: Saksbehandling/kontaktperson: Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med brukerne: barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter. Tiltaksarbeid: Metodisk veiledning og tilrettelegging overfor barn og foreldre […]

Les mer