Arealplanlegger ved Teknisk, Nærøysund kommune

Nærøysund kommune søker etter en arealplanlegger som kan være med på planleggingen av et område på Namdalskysten i stor utvikling.

Vi har ledig 100 % stilling som arealplanlegger ved Teknisk.

Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggsak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann.

På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen planlegging og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring som arealplanlegger, arkitekt eller landskapsarkitekt. Som arealplanlegger ved Teknisk vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeiding/medvirkning ved utarbeiding av kommunale reguleringsplaner/arealplaner.
 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 • Saksbehandling av private og kommunale reguleringsplaner.
 • Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling.
 • Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak.
 • Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk
 • Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg.

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer
 • Digital kompetanse og interesse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Relevant kompetanse fra universitet/høgskole, som arealplanlegging, arkitekt- eller landskapsarkitektutdannelse. Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre
 • Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver
 • Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen
 • Serviceorientert

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et aktivt faglig miljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstid
 • Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass
 • Lønn etter avtale

Kontaktinfo:

Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post: havard.hernes@naroy.kommune.no. Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255, eli.egge@vikna.kommune.no

Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist: 01.11.2019