Assisterende rektor – Bangsund skole

Assisterende rektor Bangsund skole, 100 % vikariat.

Bangsund skole er en 1.-10.skole som ligger på Bangsund, et tettsted 13 km sør for Namsos. Skolen har ca.175 elever og 40 ansatte. Skolens visjon er «Vi lærer sammen» og begreper som respekt, omsorg og ansvar er innarbeidet i skolens daglige virke. Bangsund ligger flott til med tanke på turer i skog og fjell, og ikke minst sjøliv. Skolen har et stort uteareal med gode muligheter for frilek. SFO er lokalisert i skolens bygninger. Småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn er seksjonert slik at alle aldersgrupper kan følges opp på best mulig måte. Skolen er utviklingsorientert med fokus på læringsmiljø med proaktiv klasseledelse, og mangfold av undervisningsmetoder. Skolen har et godt arbeidsmiljø og velfungerende FAU.

Assisterende rektor vil sammen med rektor utgjøre skolens ledelse. Som assisterende rektor vil du jobbe tett med rektor for å sikre en helhetlig, trygg og god skolehverdag for alle våre elever. Du vil få erfaring med personalledelse, organisasjonsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid, som kan gi spennende muligheter for personlig vekst og fremtidige yrkesmuligheter.

Sentrale arbeidsoppgaver for deg vil være:

 • Ta del i overordnet planlegging og ledelse av skolen
 • Medansvar for pedagogisk utviklingsarbeid og skolens totale ressurser
 • Strategisk planarbeid, resultatanalyse og oppfølging
 • Organisering av drift, undervisningen, og innleie av vikarer
 • Medbestemmelse ved innkjøp til skolen
 • Deltagelse i møter med skolens samarbeidspartnere
 • Ansvar for ulike saksfelt etter fordeling sammen med rektor
 • Noe undervisning
 • Være rektors stedfortreder

Vi søker en person som:

 • Har godkjent undervisningskompetanse
 • Har erfaring som lærer
 • Er strukturert og arbeider effektivt
 • Har gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Har kompetanse, erfaring på begynneropplæring
 • Har kompetanse og erfaring på digitale læringsressurser
 • Skolelederutdanning er ønskelig.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Kontaktperson for stillingen er Eva Stein Melhus, mob: 952 74 200.

Søknadsfrist: 12. juni 2023

Søknad med CV sendes elektronisk her. Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.