Avdelingsleder – bygg og eiendom

Grong kommune har ledig 100 % stilling som avdelingsleder bygg og eiendom fra 01.02.2022.

Stillingens arbeidsoppgaver omfatter for tiden:

  • Drift, forvaltning og investeringer opp mot formålsbygg og kommunal boligmasse.
  • Nærmeste overordnede for driftspersonell på byggene.
  • Prosjekt- og byggeledelse.

Andre oppgaver innenfor teknisk sektor kan bli tillagt stillingen som følge av organisatoriske endringer.

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker primært etter medarbeider med ingeniørkompetanse eller tilsvarende relevant utdannelse. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
  • Gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig arbeid vil bli vektlagt.
  • Gode datakunnskaper.
  • Evne til å formulere seg godt skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

  • Godt arbeidsmiljø samlokalisert med teknisk, kultur, næring og Namdal brann og redningsvesen. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 1. desember 2021

Søk på stillinger her

Ved spørsmål om stillingen, kontakt kommunalsjef Stig Moum, mob: 975 91 045 – stig.moum@grong.kommune.no