Barnehagelærer

LEDIG STILLING SOM 100% BARNEHAGELÆRER
Det er ledig 100% fast stilling som barnehagelærer fra 1.august 2021. Barnehagelærers nærmeste overordnede er pedagogisk leder på avdelingen.

Kompetanse:

 • Du er barnehagelærer eller har tilsvarende annen høyere utdanning med barnehagepedagogikk.
 • For søkere som mangler barnehagepedagogikk kan det inngås avtale om fast stilling under forutsetning av at søker påbegynner utdanningen innen to år.

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er positiv og bidrar til entusiasme
 • Du har fokus på og bygger gode relasjoner og et godt miljø for barna, foresatte og personalet
 • Det legges vekt på personlig egnethet

Arbeidsoppgaver:

 • Du tilfører positiv energi på avdelingen
 • Du og dine medarbeidere skal sammen sørge for et godt arbeidsmiljø.
 • Du deltar i planlegging og dokumentasjonsarbeid
 • Personalmøter avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. Obligatorisk oppmøte.

Du får:

 • Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser. Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage. Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 996 97 536
Søknadsfrist: 1.juni 2021
Søknad sendes: post@leka.kommune.no

Velkommen som søker hos oss!