Arbeidsveileder

En viktig nasjonal oppgave ivaretas av Ytre Namdal Vekst. Alle som er i stand til det, skal få, og beholde en jobb. Oppdraget fra Stortinget til NAV og arbeidsmarkedsbedriftene er å tilby arbeidsinkludering for flest mulig. I vårt område skjer dette i form av 24 ordinært ansatte, 36 medarbeidere i VTA og 44 tiltaksplasser på oppdrag for NAV og Nærøysund kommune. På lag med næringsliv og ulike aktører nytter vi kunnskap og erfaring for å nå verdifulle mål. Både for den enkelte – og vårt samfunn som helhet.

Vi søker en ny arbeidsveileder til å lede og utvikle en av våre VTA-avdelinger (Varig tilrettelagt arbeid). Som arbeidsveileder skal du bidra til at tiltaksdeltakerne får et individuelt tilpasset arbeidstilbud som bidrar til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Du vil jobbe i team med andre arbeidsveiledere og veileder i VTA-tiltaket.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Veilede og følge opp tiltaksdeltakere i våre tiltak i henhold til kravspesifikasjon fra NAV
 • Tilrettelegge arbeidet slik at tiltaksdeltakere opplever mestring og utvikling gjennom praktisk arbeid
 • Jobbe med karriereferdigheter på individ og gruppenivå
 • Skriftlig dokumentasjon i form av notat, journal- og rapportskriving

Erfaring og kompetanse:

 • Fagutdanning eller utdanning på bachelornivå
 • Veilederkompetanse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide i team og på tvers av faggrupper
 • Praktiske ferdigheter og evne til å prioritere

Kompetansekravene er ikke absolutte, personlig egnethet og gode referanser vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb der du får kombinere veiledning og praktisk tilrettelegging av arbeidet for deltakere i våre tiltak
 • En mulighet til å utgjøre en forskjell og bidra til et mer inkluderende samfunn
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning i KLP

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med produksjonsleder Kay Knotten, tlf. 458 60 174 – kay@ynvekst.no eller daglig leder Marit Måøy Holm, tlf. 416 06 170 – marit@ynvekst.no

Søknadsfrist: Søknad med cv sendes kay@ynvekst.no innen 15. november 2021

Tiltredelse etter nærmere avtale. Ansettelse i stillingen krever at det framvises politiattest.