Controller

Williksen Forvaltning AS er et investering- og holdingsselskap med kontorer i Rørvik og Trondheim. Selskapet er eid av Nils Williksen AS og Paulsen Maskin Holding AS. Eierne har bakgrunn fra fiskeri, oppdrett, entreprenørvirksomhet, finans og eiendom. Våre fremste virksomhetsområder er i dag er Sjømat, Eiendom, Industri og Kapital. Selskapet har i dag ulike forretningsområder gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper som Paulsen & Williksen AS, Williksen Fangst AS, Williksen Export AS, Paulsen Maskin AS og PWS Eiendom AS.

På bakgrunn av stor aktivitet søker vi etter:

CONTROLLER – WILLIKSEN FORVALTNING AS

Arbeidsoppgaver:

  • Etterlevelse av gjeldene regelverk, internkontroll og dokumentasjon
  • Regnskap og rapportering, herunder internrevisjon av selskapsregnskap
  • Delta i prosjektanalyse
  • Arbeide tett og i team med ledere av ulike virksomhetsområder
  • Presentere rapporter for styre og ledergruppen

Kvalifikasjoner:

  • Statsautorisert revisor, siviløkonom eller tilsvarende relevant utdanning.
  • Avansert bruker av dataverktøy
  • Stor arbeidskapasitet

Stillingen er nyopprettet. Du vil være med å påvirke innhold i tråd med våre mål og ambisjoner. Det vil legges avgjørende vekt på personlige egenskaper og evne til å arbeide i team.

Selskapet og tilknyttede selskaper har noen felles verdier som er viktige. Tradisjon, tillit, kvalitet og kompetanse er essensielle ledetråder. Vi arbeider tett og i fellesskap. Hverdagen er preget av høyt tempo, mange ulike prosjekter og tett kontakt med ulike fag og ansvarsområder. En del av virksomhetene er engasjert internasjonalt, i Sør-Korea og USA, og har engelsk som kommunikasjonsform.

For spørsmål, kontakt daglig leder i Williksen Forvaltning AS, Anders Ø. Paulsen på telefon 905 03 125.

Søknad med CV sendes: anders@williksen.com

Søknadsfrist: 20.juni 2023