Legevaktslege – Midtre Namdal

Legevaktslege i Midtre Namdal inntil 100 % fast

Legevaktsdistriktet i Midtre Namdal inneholder tilsammen ca 20 000 innbyggere.

Midtre Namdal legevakt er en samkommunal drevet legevakt, de samarbeidende kommunene er Overhalla, Høylandet, Osen, Flatanger og Namsos (vertskommune).

Stillingen og lokasjon:

Namsos Kommune søker etter legevaktslege som ønsker å være med på å utvikle og bygge opp ny legevakt i et forsvarlig og trygt fagmiljø. Legevakten bemannes også av allmennlegene fra flere kommuner.

Arbeidstid vil være fra kl. 15:30-23:00 og 23:00-08:00 alle dager. I tillegg lørdag/søndag og helligdager 08:00-15:30. I perioden 15.mai til 15.september starter vaktene på hverdager kl. 15:00 (sommertid). Vaktene legges på legevakt.no.

Legevakten er betjent med 1 lege og 1-2 sykepleiere. Helsepersonellet følger alle legenes vakter. Vi har også en godt utstyrt legevaktsbil.

Legevakten er pr. i dag lokalisert i samme lokaler som Træn (Pinavegen 14) i Namsos. Sykehuset Namsos ligger sentralt i Namsos by.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen innebærer i hovedsak diagnostikk og behandling på legevakt. I tillegg kommer evt. sykebesøk og utrykning ved akutt, alvorlig sykdom eller skade. Veiledning/følgevakt for nye leger må også påberegnes.

Kvalifikasjoner:

  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon.
  • Spesialist i allmennmedisin eller kompetanse til selvstendig legevaktsarbeid uten bakvakt.
  • Gjennomført legevaktskursene i akuttmedisin og vold og overgrep (krav mai 2022).
  • Gjennomført nødnettradiokurs
  • Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig.
  • Kjennskap til norsk lovverk
  • Politiattest av ny dato må fremlegges ved tilsettelse.

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017.

Personlig egenskaper:

Ved tilsetting legges det vekt på personlig egnethet, faglig dyktighet, gode kommunikasjons og samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

  • Lønn iht. avtale
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Cathrine Ørjasæter Forås, mob: 911 71 326

Søknadsfrist: 19. april 2022

Søknad med CV sendes inn her

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.