Daglig leder

Overhalla Frivilligsentral

Vi har ledig 100 % fast stilling som daglig leder

Sentralen driver dagaktivitet, småjobbsentral, trimturer og ulike kurs og hobbyaktiviteter. Frivilligsentralen samarbeider tett med frivillige lag og organisasjoner, samt kommunen.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person som kan ta ansvar for daglig drift av sentralen, samt ansvar for rapportering og økonomi iht. vedtatt budsjett.
Til stillingen vil personlig egnethet bli spesielt vektlagt

Det foreligger arbeidsbeskrivelse for stillingen og nærmeste leder er styret v/ styreleder Heidi Kildal.

For fullstendig utlysningstekst se Overhalla frivilligsentral sin Facebookside.

For nærmere informasjon kontakt, Heidi Kildal mob: 915 28 467 – heidi.johanne.kildal@gmail.com

Søknadsfrist: 28. februar 2021