Daglig leder/butikksjef

Coop Opløfjorden SA er et lite samvirkelag lokalisert på Salsbruket i Nærøysund kommune, på nordkysten av Trøndelag. Stedet har omlag 180 faste innbyggere og en god del fritidsboliger. Av stedets næringer kan nevnes turisme, oppdrettsnæring, kraftproduksjon og skogbruk. Coop Opløfjorden SA er stedets eneste dagligvarebutikk og har en sentral forankring i lokalsamfunnet. Samvirkelag driver med salg av dagligvarer, byggvare og drivstoff. I tillegg drives posttjeneste m.m. Lagets butikk er med i Coop Marked-kjeden og samvirkelaget omsatte for kr 7,9 mill. kroner i 2020. Økonomien er tilfredsstillende. Det er to heltidsansatte i samvirkelaget.

Da nåværende daglig leder ønsker å gå av ved fylte 70 år, søker laget en ny dyktig og engasjert daglig leder/butikksjef.

Daglig leder/butikksjefens viktigste arbeidsoppgaver:

  • Daglig drift og ansvar for alle samvirkelagets operative aktiviteter
  • Budsjett-, resultat- og personalansvar
  • Høyt fokus på drift i tråd med Coop Markeds kjedekonseptstandard
  • Drift av en hjørnestensbedrift i et lite lokalsamfunn

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Vi ser for oss en person med gode lederegenskaper og sunne verdier.
  • Rette vedkommende er resultatorientert, har stor innsatsvilje og evnen til å utvikle butikken og samvirkelaget videre.
  • Han/hun må være utadvendt, engasjert, initiativrik, serviceinnstilt og fleksibel mht arbeidstid.
  • Butikkfaglig utdannelse og relevant datakunnskap er ønskelig, men relevant erfaring innen varehandel kombinert med riktig innstilling kan eventuelt oppveie for manglende teoretisk utdannelse.

Vi kan tilby:

  • En selvstendig, ansvarsfull, allsidig og spennende stilling i et lite lokalsamfunn.
  • Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 15. oktober 2021

For nærmere opplysninger kontaktes Tom Ove Aakvik (styrets leder) tlf 950 23 406 eller Kjell Sørnmo (daglig leder) tlf 913 76 613.

Skriftlig søknad med kopi av attester og vitnemål sendes: tomaakvik@me.com eller Coop Opløfjorden SA, Geisnesvegen 1349, 7960 Salsbruket innen 15. oktober 2021.