Daglig leder/ rektor

Overhalla Montessoriskole har ledig 100 % fast stilling som daglig leder /rektor.

Skolen er godkjent for og har 60 elever i 1. – 10. trinn og hadde oppstart høsten 2017. Skolen er i positiv utvikling. Uteområde er under oppgradering og det er startet en prosess mht å utvide lokalene. Skolen er populær og flere elever står på venteliste for å få skoleplass.

Skolens fortrinn:

 • Godt utdannet personale
 • Ungt arbeidsmiljø
 • Styring av egen økonomi
 • Lite og oversiktlig miljø der alle blir sett
 • Godt utviklet samling av montessorimateriell
 • Skolefrokost og lunsj hver dag

Vi ønsker oss en skole som tar vare på det positive vi har, og som samtidig tar mål av seg til å bli enda bedre. Til dette trenger vi en daglig leder/rektor som kan bidra på mange felt. Vi trenger organisatoren, mentoren, lederen, pedagogen og skolemennesket som vil være med på denne utviklingen. Har du humor, engasjement og er opptatt av å få til en god skole? Da har du mye av det vi søker etter. I administrasjonen har du også støtte av en administrasjonsmedarbeider.

To av skolens hovedmålsettinger er:
1. Å ha en skole med positivt læringsmiljø som ivaretar den enkelte elevs behov for opplæring.
2. Å sikre et stabilt elevtall framover gjennom fornøyde elever, foreldre og ansatte.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning
 • Utdanning i ledelse
 • Erfaring fra ledelse i skole
 • Montessoriutdanning
 • God evne til kommunikasjon med elever, foreldre, ansatte og skolestyret

Personlig egnethet vil ha avgjørende betydning for tilsettingen. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest før tiltredelse jfr. Opplæringslovens § 10-9.

Innhold i stillingen:

 • Økonomisk, administrativt og faglig ansvar for skolen
 • Personalansvar
 • Hovedansvar for at skolen følger mål og metoder i montessorilæreplanen
 • I perioder kan det være behov for å være med i undervisning

Vi kan tilby:

Interessante arbeidsoppgaver og utfordringer
· Godt og utviklingsorientert arbeidsmiljø
· Gode lønnsbetingelser etter avtale med skolestyret
· Fleksitidsordning
· Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Tiltredelse etter avtale, men ønskelig før 1. august 2022.

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med: styreleder Svein Helland, mob: 916 08 290.

Søknad sendes pr mail til Overhalla Montessoriskole v/styreleder, shahella@online.no innen 12. april 2022.

Om arbeidsgiveren
Overhalla Montessoriskole er lokalisert i landlige omgivelser på Øysletta i Overhalla kommune. Skolen er organisert som et samvirke og daglig leder rapporterer til skolens styre.
I Trøndelag er det et stort montessorimiljø, med tilsvarende skoler både i Snåsa, Levanger og Steinkjer som de nærmeste.
Personalet teller 18 dyktige og kreative personligheter som alle bidrar til et godt og allsidig læringsmiljø for elevene og et meningsfylt arbeidsmiljø for de ansatte. Personalets fagfelt og interesser favner bl.a. musikk, dans, teater, jakt, kunst & håndverk, friluftsliv, kosthold, vitenskap, hagebruk, jordbruk, biologi og dyrehold. Flere av våre ansatte har montessoriutdanning og noen tar den utdanningen nå. Personalet er en entusiastisk gruppe som lett samler seg om felles mål.