Driftsoperatør

Driftsoperatør vann, avløp og kommunale bygg

Teknisk avdeling i Overhalla kommune har behov for økt kapasitet knyttet til drift av kommunale bygg, og ved våre vann- og avløpsanlegg. Det søkes derfor en driftsoperatør/vaktmester som ønsker en variert arbeidshverdag, og som kan håndtere arbeidsoppgaver innenfor flere fagområder.

Stillingen innebærer drift og vedlikehold av kommunale bygg, vann- og avløpsanlegg. Arbeidsoppgaver vil variere noe ut ifra behov på de ulike fagområdene. Stillingen vil i utgangspunktet være delt 50/50 mellom arbeid på kommunale bygg og med vann- og avløpsnettet, men endringer kan tilkomme ut ifra behov, egenskaper og ønsker.

Arbeidsoppgaver:

Bygg

 • Vedlikehold, drift og tilsyn med kommunale formålsbygg, uteområder, skoler og barnehager, kommunale utleieboliger med tilhørende tekniske anlegg og utstyr
 • Utføre mindre serviceoppdrag for brukere, f.eks. hjelpemidler

Vann- og avløp (VA)

 • Drift og vedlikehold av avløpsrenseanlegg, vannverk, høydebasseng, trykkøkning- og pumpestasjoner og vann- og avløpsnettet.
 • Reparasjon av ledningsnett for vann og avløp
 • Bistå abonnenter ved behov

Delta i prosjekter og andre aktiviteter ved behov og kapasitet må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse eller fagbrev innenfor relevant fagfelt eller relevant praktisk erfaring.
 • Erfaring og personlige egenskaper kan kompensere for manglende fagbakgrunn
 • Godkjent opplæring som driftsoperatør vann og avløp, eller være villig til å gjennomføre nødvendig opplæring
 • Gode evner til kommunikasjon, samarbeid, serviceinnstilling og fleksibilitet (løsningsorientert)
 • Generell brukerkompetanse på styringssystemer innenfor bygg og VA
 • Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. BE, minimum kl. B

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre.
 • Serviceinnstilt holdning og evner til samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt.
 • Godt humør, gode samarbeidsevner og fleksibel arbeidsform.

Vi kan tilby:

 • Fast stilling (100 %) med dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
 • Varierte, meningsfulle og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Utviklingsmuligheter tilpasset deg og dine ambisjoner.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktinformasjon: Teknisk sjef Hanne Marthe Breivik tlf. 958 13 034 – hanne-marthe.breivik@overhalla.kommune.no

Søknad på elektronisk søknadsskjema innen 17. oktober 2022