Driftspersonell

SinkabergHansen er en selvstendig helintegrert sjømatprodusent med hovedkontor i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag 250 ansatte. 30 konsesjoner i Trøndelag og Nordland driftes i fellesskap med Emilsen Fisk. Ved Rørvik ligger fabrikk for slakting og bearbeiding. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Diverse aktuelle prosjekter innen forskning og utvikling er også viktig for oss.

Driftspersonell  – Svaberget/ Bindalssmolt

Første generasjon storsmolt er snart leveringsklar ved vårt høyteknologiske RAS-anlegg Svaberget smolt. Videre videreføres produksjonen i oppgraderte Bindalssmolt.

Begge disse fremtidsrettede anleggene er lokalisert bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland. I dette betydelige fagmiljøet, hvor Emilsen Fisk er medeier, har vi nå behov for å komplettere laget med ytterligere driftspersonell.

Vi søker i utgangspunktet medarbeidere med bakgrunn inn mot biologisk produksjon. Men ettersom fagene – både resirkulerende akvakulturanlegg (RAS) og tradisjonell gjennomstrømning – stadig utvikler seg, diskvalifiserer ikke annen utdanning og yrkeserfaring deg som søker.

Både for RAS og tradisjonell gjennomstrømning legger vi stor vekt på intern opplæring og gode rutiner for best mulig å løse utfordringene. Per i dag er om lag 25 fast ansatte tilknyttet fagmiljøet Svaberget Smolt/Bindalssmolt.

Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Utdanning/erfaring innen biologisk produksjon og/eller vannkjemi
  • Gjerne praksis fra settefisk eller havbruk/sjømatnæring

Egenskaper:

  • Strukturert og faglig dedikert
  • Trives med å jobbe i team

Vi kan tilby:

  • Spennende jobb med varierte utfordringer
  • Godt faglig og sosialt miljø
  • Lønn, forsikrings- og pensjonsordninger med gode betingelser.

Nærmere opplysninger om stilling og aktuelle muligheter gis ved henvendelse til: konsernleder settefisk Elling Bøkestad – mob 958 52 612, eller driftsleder Jim Aarmo – mob 950 26 799

Søknad med CV, vitnemål og referanser innen mandag 23. mai 2022.

Søk på stillingen her

Velkommen som søker hos oss!