Driftstekniker – bygg

Eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer.
Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Avdelingen er ISO 9001 og 14001 sertifisert. Driftsseksjonen har 11 medarbeidere med høy kompetanse innenfor ulike fag.
Vi søkere etter en serviceinnstilt person med godt humør og engasjement. Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver
Stillingen er i driftsseksjonen ved Sykehuset Namsos. Seksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av bygninger og utstyr.
Driftsteknikere er vårt viktigste ansikt utad, og har gjennom ansvar for god teknisk drift av bygningsmassen tett kontakt med brukerne av våre tjenester.
Arbeidsdagen er variert og byr på mange utfordringer i stort og smått. Du må trives i et hektisk miljø som innebærer hyppig kundekontakt.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter en medarbeider med bred fagkunnskap, og med fagbrev innen bygningstekniske fag. Gjerne fagbrev som byggdrifter
Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring kan komme i betraktning

Personlige egenskaper
Vi søkere etter serviceinnstilt personer med godt humør og stå på vilje som har ønske om å bidra til at våre bygg og anlegg blir godt ivaretatt.
Gode samarbeidsevner intern og eksternt
Systematisk, kvalitetsbevisst holdning i utførelsen av arbeidet
Endringsvilje overfor ny teknologi, nye arbeidsformer og endrede rammebetingelser
Erfaring/interesse for vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring av forebyggende vedlikehold
Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr
Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Søknadsfrist:31. januar 2021
Arbeidsgiver: Klinikk for intern service
Sted: Namsos
Stillingstittel: Driftstekniker

Kontaktinformasjon: Roar Strand, Seksjonsleder, eiendom, tlf: 74 21 52 80

Søknad kan sendes inn her