Enhetsleder brann/brannsjef

Nærøysund brannvesen søker etter ny enhetsleder brann/brannsjef i 100 % stilling.

Nærøysund brannvesen er organisert inn under kommunalområdet teknisk. Brannvesenet består av 2,5 årsverk innen administrasjon og tilsyn, samt 2 årsverk + lærling som brannforebyggere. Beredskapen er organisert som et deltidsbrannvesen med totalt 51 deltidsbrannkonstabler fordelt på 6 brannstasjoner, Rørvik, Kolvereid, Abelvær, Oplø, Foldereid og Austafjord. Ved stasjonen Rørvik er det hjemmevaktordning for tre mannskap og en utrykningsleder. I tillegg kommer vaktberedskap for innsatsledelse brann for hele brannvesenet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle brann- og redningstjenesten
 • Utøve sin myndighet og oppgaver etter bestemmelser i brannloven med tilhørende forskrifter ihht enhver tid gjeldende delegasjon
 • Sikre et godt samarbeide med øvrige nødetater og beredskapsorganisasjoner
 • Bidra til et godt og utviklende samarbeide mellom kommunens tjenesteområder
 • Brann- og redningstjenestens sin samfunns- og mediekontakt
 • Personal- og arbeidsgiveransvaret på vegne av kommunen for alle ansatte i brannvesenet
 • Økonomi og budsjettansvar for enheten
 • Bidra inn mot kommunal kriseledelse
 • Inngå i fast vaktberedskap som IL brann
 • Andre oppgaver innenfor beredskapsområdet og kommunalområdet kan bli tillagt stillingen ut ifra kompetanse og behov.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med lederutdanning jf. krav i «Dimensjoneringsforskriften»
 • Søkere uten formell utdanning anbefales også å søke. Søkere må da ta den formelle utdanning i etterkant.
 • God økonomiforståelse
 • Ledererfaring med personalansvar
 • Det er ønskelig med erfaring fra risikoanalyseoppgaver og prosjektarbeid

Personlige egenskaper:

 • Inkluderende og tydelig lederstil med søkelys på at ansatte er en viktig ressurs
 • Gode samarbeidsevner og viser at du er en engasjert leder som vil utvikle brannvesenet
 • Evne til god kommunikasjon, god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Er vant med håndtering av media og ikke uredd for å være synlig for de forhold som angår brann- og redningsvesenet
 • Trygg og samhandlende leder som bygger relasjon- og tillitt
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til å opptre samlende

Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr:

 • En krevende, spennende og utfordrende jobb med engasjerte og dyktige medarbeidere, et viktig samfunnsoppdrag, et stort handlingsrom, og et vidt spekter av oppgaver.
 • Nærøysund kommune er en IA-bedrift
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Konkurransedyktig lønn
 • Overtidsgodtgjørelse og vaktgodtgjørelse ihht fastsatt særavtale SFS 2404
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Muligheter for arbeid til en partner/samboer/ektefelle gjennom Emploi+1000

Kontaktperson for stillingen er: Kommunalsjef teknisk avdeling, Håvard Hernes, mob: 414 11 958 – havard.hernes@naroysund.kommune.no

Søknadsfrist: 13. september 2023

Søk på stillingen her