Driver – Kuben kafè

Kulturhuset Kuben søker ny serveringsaktør i forbindelse med kulturarrangementer, kino, møter, konferanser o.l. i sammenheng med drift av kulturhuset. Oppstart av ny virksomhet er ønskelig fra høsten 2021. Avtaleform er i utgangspunktet en leieavtale av kjøkken og eksisterende inventar, utstyr og maskiner, som inkluderer en tjenesteavtale som berører obligatoriske og optimale serveringstilbud og aktiviteter.

Kulturhuset Kuben søker aktører som kan levere interesse for å utføre følgende tjenester:

Obligatorisk:

 • Servering ved kulturhusets arrangementer og aktiviteter, inkl. skjenkebevilling:
 • Salg og servering ved kulturarrangement, mottakelser og aktiviteter
 • Bevertning i henhold til rider til artister backstage
 • Kinokiosk
 • Servering for både små og store møter, konferanser og lignende arrangementer med enkel servering av kaffe-, te, tilleggsprodukter og lunsjbevertning når dette bestilles (evt. middag om møtene foregår på ettermiddagstid).

Optimalt:

 • Andre aktiviteter med servering ved næringsgrunnlag og initiativ.
 • Åpen kafé på kjernekvelder for Kulturhuset Kuben de kvelder det er kveldsåpent bibliotek eller andre kvelder med fortetting av faste aktiviteter på kulturhuset. Vurderes opp mot omsetningspotensiale.
 • Lunsjkantine som kan sees i sammenheng med f.eks. tilbud til skolelever og lærere, kommuneansatte og øvrig dagpublikum. Vurderes opp mot omsetningspotensiale.
 • En serveringsaktør som selv tar initiativ til åpne publikumsarrangement i selve kaféen/ foajeen med f.eks. middagstilbud en gang i måneden eller oftere
 • En serveringsaktør som gjennom en mer gunstig framleieavtale av kultur- og møtelokaler på kulturhuset selv forestår booking av konferanseaktører, kulturarrangementer eller andre arrangementer hvor man selv skaper seg en økt omsetning gjennom økt aktivitet. (i tillegg til kulturhusets initierte arrangementer)
 • Arrangere IN-messa o.l.

Kulturhuset Kuben (Grong Kommune) vektlegger aktører som i størst mulig grad skisserer løsninger og interesse for en større pakke av tjenester. Omfanget av en avtale tilpasses den aktuelle serveringsaktørs eventuelle øvrige virksomheter, bemanningsmulighet og ambisjoner. Vi er åpne for ulike driftsmodeller. Man kan være eksisterende serveringsaktør i regionen som utfører Kuben Kafé som en sidevirksomhet/ undervirksomhet i kombinasjon med øvrig serveringsaktivitet eller opprette dette som eget foretak.

Aktører som viser engasjement og tanker for servering i de rammer, verdier og uttrykk et kulturhus skal representere, vil prioriteres. Leie av kjøkkenfasiliteter på Kulturhuset Kuben avhenger av avtalens omfang og bruksgrad.

Tilbudet presenteres skriftlig og skal minimum beskrive:

 • Hvem (ansvarlig eier) som vil være ansvarlig tjenesteleverandør og hvem som vil være ansvarlig tjenestetilbyder (organisasjonsnummer).
 • Tanker om hvordan virksomheten vil kunne møte det vi etterspør i punkt 1 og eventuelt punkt 2 når det gjelder tenkt vareutvalg, prisnivå, løsninger, bemanning etc.
 • Eventuelle initiativ og moment utover vår foreløpige kravspesifikasjon.
 • Tanker om hvordan denne virksomheten kan sees i sammenheng med eventuelt andre virksomheter man driver
 • Motivasjon/ bakgrunn for å ville være næringsaktør i et kulturhus
 • Reservasjoner, ønsker eller opplysninger som man mener er nødvendig å tillegge
 • Kulturhuset Kuben (Grong Kommune) forbeholder seg retten til å forhandle og inngå avtale med den aktør som gir et samlet mest fordelaktig tilbud for kulturhusdrift. Ved inngåelse av avtale er det ønskelig med oppstart snarest høsten 2021.

Det settes en foreløpig frist for innsending av tilbud til 7. mai 2021 med mål om å gjøre en avtale i løpet av mai. Kulturhuset Kuben (Grong Kommune) forbeholder seg retten til å utvide fristen om man ønsker flere tilbud inn før man går til avtale.

Interesserte serveringsaktører oppfordres til etterspørre informasjon om fasiliteter og ønsket tilbud. Vi arrangerer omvisningsrunde ved ønske.

Spørsmål og henvendelser, samt levering av tilbud, rettes til avdelingsleder kultur, Trond Martin Sæterhaug, 996 12 998 – trond.saterhaug@grong.kommune.no