Fagansvarlig byggeprosjekt/ prosjektleder

Fagansvarlig for byggeprosjekt/prosjektleder – Seksjon Forvaltning og Utvikling, Klinikk for intern service.

Eiendomsavdelingen står overfor mange utfordringer i arbeidet med forvalte, utvikle bygg og lokaler for den kliniske virksomheten. Dette medfører utredning av store og små prosjekter, og gjennomføring i tråd med virksomhets behov. Helse Nord-Trøndelag’ s bygningsmasse utgjør til sammen ca.100 000 m2 fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Avdelinger er ISO 9001 og 14001 sertifisert.

Vi har behov for å knytte til oss en person med bred kompetanse innen fagfeltet bygg og drift. Personen vi søker vil få fagansvar for prosjekt, og bistå inn i prosjekter som prosjektleder. I tillegg vil personen være en del av ledergruppen på Eiendom, og vil være en viktig – og sentral rolle for Eiendomssjefen og andre i foretaket.

Vi søker primært deg som er faglig dyktig og har god gjennomføringsevne, samt har gode kommunikasjonsferdigheter. Kandidaten må ha både teoretiske og praktiske kunnskaper innen prosjektadministrasjon og med erfaring fra fagfeltet.

Arbeidsoppgaver:

 • Inneha fagansvaret og være en rådgiver for foretaket i byggfaglige spørsmål
 • Gjennomføre investerings- og andre prosjekter i eiendomsporteføljen.
 • Lede egne prosjekter
 • Videreutvikle vedlikeholdsplaner i et langtidsperspektiv i tråd med helseforetakets strategiske utviklingsplaner.
 • Ansvaret for utvikling av digitale system i prosjekter
 • Gjennomføre regelmessige kvalitetskontroller i byggeprosjekter
 • Bistå og oppfølging med risikovurderinger og HMS-arbeid i prosjekter
 • Pådriver for videreutvikling av maler, prosedyrer og sjekklister for organisering og planlegging av prosjektgjennomføring
 • Støtte og veilede prosjektledere og andre i faglige spørsmål og diskusjoner
 • Gjennomføre bruker- og entreprenørmøter og befaringer
 • Personalansvar kan tilknyttes riktig kandidat på sikt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- og masternivå, byggfaglig- eller teknisk kompetanse
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Du har erfaring med å lede mennesker og byggeprosjekter. Gjerne lederutdanning.
 • Erfaring innenfor prosjektledelse/styring og ansatte- og brukermedvirkning
 • Erfaring med offentlig anskaffelser
 • Ønskelig med kompetanse i økonomi, fremdrift – og risikovurderinger i prosjekter
 • Erfaring fra digitale byggeprosesser, kvalitetssystem og gode datakunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, initiativrik, resultat – og serviceorientert
 • Løsning- og beslutningsdyktig og ha høy gjennomføringsevne
 • Evne til å se helheten og har prosessforståelse
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • God økonomiforståelse og gode datakunnskaper
 • Søker må se og søke mulighet for utvikling
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb
 • Del av ledergruppen på eiendom
 • Store påvirkningsmuligheter i egen arbeidshverdag
 • Lønn i henhold til avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

For nærmere opplysninger, kontakt: Eiendomssjef/ avdelingsleder Kirsti Sundfær Stubbe, tlf: 74 09 85 28/ 950 41 138

Søknadsfrist: 28. november 2021

Søk på stillingen her

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.
Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.
Les mer om oss på www.hnt.no