Pedagogisk leder

LEDIG STILLING SOM 100% PEDAGOGISK LEDER
Det er ledig 100% fast stilling som ped.leder på storbarnsavdeling fra 1.juni 2021. Det kan avtales seinere oppstart. Pedagogisk leders nærmeste overordnede er styrer. På storbarnsavdelingen er det to pedagogiske ledere.

Kompetanse:

 • Vi søker deg med lengre erfaring som pedagogisk leder, gjerne med spesialpedagogisk kompetanse.
 • Du er barnehagelærer eller har tilsvarende annen høyere utdanning med barnehagepedagogikk.

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du er positiv og bidrar til entusiasme.
 • Du tar initiativ og er pådriver for nytenking, utviklingsarbeid.
 • Du har fokus på og bygger gode relasjoner og et godt miljø for barna, foresatte og personalet.
 • Det legges vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

 • Du har ansvaret for å lede avdelingen.
 • Du har ansvaret for positiv energi på avdelingen.
 • Du og dine medarbeidere skal sammen sørge for et godt arbeidsmiljø.
 • Du har ansvar for planlegging og dokumentasjonsarbeid
 • Personalmøter avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. Obligatorisk oppmøte.

Du får:

 • Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser. Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage. Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 996 97 536
Søknadsfrist: 23.april 2021
Søknad sendes: post@leka.kommune.no

Velkommen som søker hos oss!