Fagarbeidere – skoler og barnehager

Ved grunnskolene og barnehagene i Namsos vil det bli ledige stillinger som fagarbeidere i fra høsten 2023. Dette vil være faste stillinger/ vikariat med ulik stillingsprosent. Søkerlisten i denne saken vil bli benyttet fram til skolestart/ barnehagestart august 2023 hvis det oppstår ledighet.

Vi søker en person som:

 • Er fagarbeider.
 • Har erfaring i å jobbe med barn og unge som har ulike oppfølgingsbehov.
 • Har evne til å skape gode relasjoner.
 • Har praksis fra jobbing med barn med atferdsvansker
 • Er god på kommunikasjon og samarbeid, er tydelig og strukturert.
 • Er løsningsorientert.
 • Har evne til å finne gode løsninger i nært samarbeid med elever, foresatte og øvrige samarbeidspartnere.
 • Er selvstendig og tar initiativ og ansvar.
 • Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.
 • Har erfaring med fremmedspråklige elever.

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknadsfrist: 12. juni 2023

Søknad for de forskjellige avdelingene finner dere her.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.