Sykepleier

Fast 100 % stilling for sykepleier i institusjonsbaserte tjenester

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse

Om tjenesteområdet:

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

Sykepleiers hovedoppgaver:

 • Selvstendig direkte pasientrettet arbeid
 • Medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner
 • Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling
 • Sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten
 • Dokumentasjon og rapportering

Kompetanse og personlige egenskaper:

 • Sykepleier eller vernepleier
 • Ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunne jobbe selvstendig
 • Være ansvars- og kvalitetsbevisst
 • Like varierte utfordringer
 • Være løsningsorientert og fleksibel
 • Jobbe systematisk og strukturert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Politiattest må legges fram

Som medarbeider hos oss får du:

 • En spennende og meningsfylt arbeidshverdag
 • Delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
 • Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • Sykepleier får 6 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting
 • Lønn i henhold til tariff, god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester Lene Reppen Grydeland, telefon 478 33 025

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no

Søknadsfrist: 31.mai 2021

Mer om oss:
Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting i Gutvik på fastlandet og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon.
Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 60 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.
Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger, og med unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!