Faglærer maskinoffiser – Elektro

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), studiested Ytre Namdal søker en faglærer til vårt maskinoffiserstudium i Rørvik. Vi søker en medarbeider med omfattende, oppdatert og relevant kompetanse innen skipsfart eller tilsvarende som fyller våre krav til kvalifikasjoner for lærere innen fagområdet.

Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene. Som en følge av dette ble sju fagskoler i Trøndelag i 2020 slått sammen til én skole med tilbud om høyere utdanning til fagfolk somvil fordype seg i faget ut over fagbrev. Skolen har nå mer enn 1300 studenter fordelt på sju studiesteder fra sør til nord i fylket. 90 faglærere sørger for at studentene får relevant kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. Opplæringen skal dekke arbeidslivets nåværende og fremtidige kompetansebehov, og vi samarbeider tett med aktører i ulike bransjer for å kunne gi godt studieinnhold. Studentene kan velge mellom 33 ulikefagområder, og skolen tilbyr så vel stedsbasert hel- og deltidsundervisning som nettundervisning. Se gjernemer på www.thyf.no.

Vår nye faglærer skal undervise studenter som allerede har et fagbrev eller relevant realkompetanse, og som vil få mer kunnskap gjennom et studium ved THYF. Studieretning «maskinoffiser» tilbyr både hel- og deltidsutdanning. Heltidsstudiet går over to år, men deltidsstudiet er nettbaserte samlinger med halv progresjon (fire år). Det er i alt 20 samlinger hvor minst 10 av disse er obligatoriske. All samlingsbasert undervisning gjennomføres i Rørvik i Nærøysund kommune. Faglæreren skal gi studentenekunnskap på områdene maskineri, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollstasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Vi bruker maskinsimulator i undervisningen. Hovedvekten av undervisningen er innen elektro, men undervisning innen andre relaterte STCW-emner for maskiner vil også kunne være en del av jobben.

Vår visjon er «Framtidsrettet kompetanse i samspill med arbeidslivet». Krav og ønsker til våre nye lærere er listet nedenfor. Vil du være med på laget? I tilfelle vil vi gjerne ha din søknad.

Arbeidsoppgaver:

Oppgavene som ligger til stillingen kan bli endret, men er primært planlagt å være følgende:

 • Utarbeide, planlegge og gjennomføre undervisning og eksamen – hovedsakelig elektro, men også innen andre relaterte STCW-emner for maskinoffiserer
 • Veilede studentene og gjennomføre faglig evaluering av deres arbeid
 • Delta og bidra i skolens lærende fellesskap
 • Samarbeide med andre lærere og skape/opprettholde gode relasjoner til bransjen.

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet skipselektriker med ferdighetssertifikat eller kompetanse tilsvarende M1 maskinistsertifikat. Alternativ utdanning er relevant utdanning på masternivå innen maskineri/elektro.
 • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU eller PPF). Søkere uten PPU/PPF vil bli vurdert, men en ansettelse vil i tilfelle gjøres på vilkår om at PPU er fullført innen tre år.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Søk gjerne også om du har:

 • Lang og bred erfaring fra internasjonal skipsfart
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper:

Vi legger særlig vekt på personlig egnethet og motivasjon for stillingen, og ønsker at våre nye lærere skal

 • Være utviklingsorientert, analytisk og initiativrik
 • Evne å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder
 • Ha evne og vilje til å samarbeide
 • Arbeide strukturert og selvstendig
 • Være god til å kommunisere

Vi tilbyr:

 • En samfunnsnyttig og interessant jobb ved en fagskole i rivende utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov og avtaler.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for etter- og videreutdanning
 • Godt arbeidsmiljø og fagmiljø

Arbeidssted: Hansvikvegen 3, 7900 Rørvik, Norge

Søknadsfrist: 13. mars 2022

Søknad sender du inn her

Spørsmål om stillingen rettes til: Avdelingsleder THYF, Ytre Namdal, Kåre Kvaløy, mob: 417 68 605 – karkv@trondelagfylke.no

Om arbeidsgiveren
Høyere yrkesfaglig utdanning er et satsingsområde for utdanningsmyndighetene. Som en følge av dette ble sju fagskoler i Trøndelag i 2020 slått sammen til én skole med tilbud om høyere utdanning til fagfolk som vil fordype seg i faget ut over fagbrev. Skolen har nå mer enn 1300 studenter fordelt på sju studiesteder fra sør til nord i fylket. 90 faglærere sørger for at studentene får relevant kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet. Opplæringen skal dekke arbeidslivets nåværende og fremtidige kompetansebehov, og vi samarbeider tett med aktører i ulike bransjer for å kunne gi godt studieinnhold. Studentene kan velge mellom 33 ulike fagområder, og skolen tilbyr så vel stedsbasert hel- og deltidsundervisning som nettundervisning. Se gjerne mer på www.thyf.no