Rådgiver næring

Lierne Kommune ligger i Indre-Namdal, nord i Trøndelag inntil grensen mot Sverige. Kommunen er en av de minste i Trøndelag i folketall, men er likevel den største i areal. Libyggen fordeler seg over flere bygder og grender, hvor Nordli og Sørli er de største. Store deler av kommunens areal består av skog, myrer, fjellvidder og store innsjøer. Om lag en fjerdedel av er dyrket mark og produktiv skog.
Det er to nasjonalparker i området, noe som legger til rette for spennende natur- og kulturaktiviteter med et bredt spekter av opplevelser, både for fjellvandrere og andre frilufts- entusiaster fra inn og utland.

Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling
«..Det henne fe me te..»

Næringslivet i Lierne:
En viktig næring i Lierne er fortsatt jord- og skogbruk, selv om næringen har opplevd en vedvarende nedgang i sysselsettingen. Lierne kommune fikk i 2015 omstillingsstatus etter at daværende eier Orkla valgte å avvikle driften ved Lierne bakeri. I omstillingsprogrammet ble Lierne utvikling etablert med formål om å sikre, skape og utvikle arbeidsplasser i omstillingsperioden 2015- 2021. Næringslivet opplever i dag optimisme og framtidstro. Mange etablerte bedrifter kan vise til betydelig vekst, og nye spennende etableringer er kommet til.

Rådgiver næring:
I omstillingsperioden har rådgiver næring vært utleid til Lierne utvikling. Omstillingsarbeidet i kommunen er under evaluering, og hvis Lierne utvikling videreføres må rådgiver næring påregne å kunne bli en del av nye Lierne utvikling. Ellers blir arbeidsoppgavene å legge til rette for næringsutvikling i kommunen, samt lede og koordinere en helhetlig oppfølging av nærings- og utviklingsarbeid. Dette krever tett samarbeid og dialog med næringsaktører og ulike kompetansemiljø.

Om stillingen:

Overordnet ansvar for næring- og utviklingsarbeid i kommunen
Koordinere tilrettelegging og oppfølging av næringslivsarbeid i kommunen, gjennom å medvirke til et godt samarbeid med næringsaktører og relevante fag- og kompetansemiljø.
Være en pådriver for at viktige nærings- og utviklingssatsinger etableres og utvikles.
Utvikle søknader og forvalte midler til ulike utviklingsområder, inkl. næringsfondsmidler.
Lede og koordinerer prosjektsatsinger.
Sikre oppfølging av oppgaver innen fagområdet.
Tydelig strategisk ledelse med fokus på utvikling, innovasjon og samspill.
Medvirke til regionalt samarbeid.

Kvalifikasjoner:

Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet
Plankompetanse
Erfaring med prosjektledelse
Relevant erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Personlige egenskaper:

Initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne.
Strategisk og utviklingsorientert.
Nettverksbygger.
Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit.
Gode skriftlige og muntlige egenskaper.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale.
Fleksible arbeidstidsordninger.
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
God pensjonsordning i KLP.

For spørsmål ta kontakt med rådmann Karl Audun Fagerli, tlf 950 59 116 – karl.audun.fagerli@lierne.kommune.no eller konstituert plan og utviklingssjef Stig Håvard Freland, tlf 959 18 607 – stig.freland@lierne.kommune.no

Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no

Søknadsfrist: 30. juli 2021