Fagleder – næring og utvikling

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen og er et trafikknutepunkt mellom Ytre, Indre og Midtre Namdal – og mellom E6 og Helgelandskysten. NM i Revy – Norsk Revyfestival arrangeres på Høylandet hvert andre år, og en ellers rolig kommune på 1200 innbyggere, snus om til et yrende folkeliv med fokus på humor og galskap. En ny flerbrukshall «Hållinghallen» stod ferdig høsten 2020 og har blitt en viktig arena for fysiske og sosiale treffpunkt. En flott hall, skytebane og klatrevegg legger til rette for aktivitet og lek. Kommunen har et variert kultur- og fritidstilbud. Høylandet har flotte natur- og vannområder som gir gode muligheter for jakt, fiske og naturopplevelse og det er fine merkede tur- og sykkelløyper. Høylandet kommune leverer gode tjenester for både stor og små. Vi har en flott barnehage med et stort og nytt uteområde. Høylandet barneskole gir rammer for et godt læringsmiljø og gode faglige resultater. Det tilbys gode tjenester innen helse og omsorg.

Er du en handlekraftig og samlende person som ønsker å jobbe med spennende utviklingsoppgaver på Høylandet?

FAGLEDER NÆRING OG UTVIKLING

Å tilrettelegge for god næringsutvikling er et viktig satsingsområde for Høylandet og det er flere næring- og utviklingsområder som komplimenterer hverandre og som krever tett koordinering. Hovedansvaret til fagleder vil være å legge til rette for næringsutvikling i kommunen, samt lede og koordinere en helhetlig oppfølging av nærings- og utviklingsarbeid. Landbruket, som er en viktig næring på Høylandet, inngår i fagteamet. Andre utviklingsområder som fagteamet er ansvarlig for omfatter bredbånd og mobilutbygging, ulike bolysttiltak, destinasjonsutvikling, miljø og bærekraft m.m. Dette krever tett samarbeid og dialog med næringsaktører og ulike kompetansemiljø. Tilrettelegging og gründersatsing blant unge innbyggere er viktig for framtida.

Om stillingen:

 • Overordnet ansvar for næring- og utviklingsarbeid i kommunen
 • Koordinere tilrettelegging og oppfølging av næringslivsarbeid i kommunen, gjennom å medvirke til et godt samarbeid med næringsaktører og relevante fag- og kompetansemiljø.
 • Være en pådriver for at viktige nærings- og utviklingssatsinger etableres og utvikles.
 • Utvikle søknader og forvalte midler til ulike utviklingsområder, inkl. næringsfondsmidler.
 • Lede og koordinerer prosjektsatsinger.
 • Sikre oppfølging av lovpålagte oppgaver innen fagområdet.
 • Tydelig strategisk ledelse med fokus på utvikling, innovasjon og samspill.
 • Medvirke til regionalt samarbeid.
 • Lede og koordinere arbeidet til fagteamet på 4 personer.
 • Stillingen rapporterer til kommunedirektøren.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet
 • Plankompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne.
 • Strategisk og utviklingsorientert.
 • Nettverksbygger.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit.
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Fleksible arbeidstidsordninger.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

For spørsmål kontakt Hege Svendsen, FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920, hege@fremobemanning.no eller kommunedirektør Liv Elden Djokoto, liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 25. juli 2021

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.