Fastleger

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og 25 km fra Namsos. Kommunen har et variert og godt næringsliv som har bidratt til økende folketall de senere årene. Overhalla kan by på flott natur med muligheter for både laksefiske, jakt og gode turopplevelser.

Vi søker etter fastleger til Overhalla legekontor.

Kommunen er fleksibel i forhold til driftsformer og arbeidstidsordninger som Nordsjøturnus.

Vi har et moderne legekontor med stort fokus på utvikling. Vi ønsker å imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten på best mulig måte, og tenker innovativt både i forhold til digitalisering og oppgaveglidning mellom fastleger og andre profesjoner. Legekontoret jobber derfor aktivt med bruk av spesialsykepleiere i oppfølgingen av kronisk syke.

Legekontoret er samlokalisert og samarbeider nært med de øvrige helsetjenestene, herunder helsestasjon/skolehelsetjeneste, rus og psykisk helsetjeneste, fysioterapitjenesten, ergoterapeut, psykolog, sykeheimen og hjemmetjenesten.

Overhalla kommune har fem fastlegehjemler, samt en LIS1-stilling. Vi har to spesialsykepleiere og to helsesekretærer ansatt ved kontoret. Trivsel og godt arbeidsmiljø er høyt prioritert hos oss.

Krav til søkere:

  • Må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS1
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk
  • Må være, eller være villig til å bli spesialist innen allmennmedisin
  • Fastlegen må følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler for fastlegeordningen, føringer fra Helfo og andre lokale føringer
  • I tillegg til faglige kvalifikasjoner og erfaring vil personlig egnethet vektlegges
  • Søkere som er i LIS1-løp kan eventuelt vurderes

For stillingene gjelder:

  • Dokumentasjon i journalsystemet som kommunen til enhver tid benytter – for tiden er dette Pridok
  • Deltakelse i interkommunal legevaktsordning (kveld/helg/natt) i Namsos.
  • For øvrig skjer tilsetting i kommunen i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglementer

Spørsmål vedr. stillingene bes rettet til enhetsleder Anne Finseth, tlf. 915 94 953.

Elektronisk søknad på vår hjemmeside  www.overhalla.kommune.no 

Søknadsskjema

 

Søknadsfrist 31.08.23