Prosjektleder

Vil du bli vår nye prosjektleder?

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger.
Vi har som mål å forvalte, drifte og utvikle Helseforetakets bygninger og yte service som legger til rette for god pasientbehandling. Avdelingen er organisert i fem seksjoner med ansvar for: Forvaltning, utvikling, bygningsmessig drift og renhold. Eiendomsavdelingen er ISO sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Avdelingen er godkjent lærebedrift, har medarbeidere med høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø.

Vi har 2 ledige stiller som prosjektleder med arbeidssted Levanger og Namsos.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

Prosjekt- og byggeledelse for større og mindre byggeprosjekter i Helse Nord-Trøndelag.

 • Lede og sørge for god samhandling i bruker- og medvirkningsprosesser
 • Lede – og koordinere prosjektorganisasjon i planleggings- og byggeprosessen
 • Lede planleggings- og byggemøter
 • Ivareta byggherreansvaret gjennom alle faser av byggeprosjektene
 • Følge opp byggeprosjekter i forhold til kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS/SHA
 • Rådgiver for helseforetaket i bygningstekniske spørsmål.
 • Bidra til utvikling og forbedring av systemer og rutiner (maler, prosedyrer, sjekklister etc.). Være en pådriver for bruk av digitale verktøy.

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes en person med relevant høyere utdanning på bachelor- og masternivå, fortrinnsvis byggfag eller teknisk kompetanse.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Ønskelig med prosjektledererfaring, enten fra entreprenør- og/eller rådgiverbransjen eller som byggherre.
 • Gode datakunnskaper, inneha ferdigheter og interesse som trengs for å ta i bruk digitale verktøy.

Vi ser etter deg som:

 • Er faglig engasjert, liker utfordringer og tar initiativ til å jobbe frem forbedringer og gode løsninger
 • Er beslutningsdyktig og har høy grad av gjennomføringsevne
 • Har evne til å se helhet og har god prosessforståelse
 • Har god økonomisk forståelse
 • Er strukturert, initiativrik, resultat og serviceorientert
 • Har gode samarbeidsevner, og evner til å dele kunnskap med andre
 • Kommuniserer godt og tydelig, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en samfunnsnyttig jobb
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode påvirkningsmuligheter på egen arbeidshverdag
 • Lønn i henhold til avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktpersoner: Eiendomssjef Kirsti Sundfær Stubbe, mob: 950 41 138/ 74 09 85 28 eller Fagansvarlig for byggeprosjekt/ prosjektleder Hilde Monica Røstad, mob: 911 23 415/ 74 09 81 52

Søknadsfrist: 9. oktober 2022

Søk på stillingen her