Fastlege

Grong kommune søker etter fastlege i 100 % fast stilling, kommunalt ansatt.

Om ønskelig kan det inngås forhandlinger om avtale om privatpraksis.
Legekontoret er organisert under Helseavdelingen, og har tre legehjemler og LiS1-lege, samt er administrasjonskommune for Indre Namdal Legevakt.

www.grong.kommune.no finner du mer informasjon om stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Vi imøteser din elektroniske søknad innen 31. mai 2019