Feier

Namdal brann- og redningsvesen er et vertskommunebrannsamarbeid mellom Overhalla, Høylandet og Grong, der Grong kommune er vertskommune.
Namdal brann- og redningsvesen har ansvar for brann- og feiertjenesten i de 3 kommunene. Det er totalt 3400 piper som skal feies og føres tilsyn på i de 3 kommunene.

Brannforebyggende avdeling/ Grong kommune søker etter:

feier i 100 % stilling.

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema som finnes på vår hjemmeside www.grong.kommune.no

Søknadsfrist: 15.april 2020