Hjemmehjelp/hjemmesykepleie

To ledige 80% stillinger som hjemmehjelp / hjemmesykepleie.

Hjemmetjenesten i Overhalla søker etter nye medarbeider.

Har du lyst til å jobbe i et godt arbeidsmiljø og ønsker en variert arbeidshverdag er du velkommen til oss.

Vi har følgende stillinger ledig:

  • Hjemmehjelp – 80% fast stilling som hjemmehjelp.
  • Hjemmehjelp/hjemmesykepleie – 80 % fast stilling som hjemmehjelp med helg i hjemmesykepleien. Årsturnus som innebærer 17 helger i løpet av 1 år.

Vi er en hjemmetjeneste i stadig utvikling, og kan tilby:

  • En spennende og utfordrende jobb.
  • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Vi søker positive, friske og framsynte medarbeidere

Ansettelse ut fra:

  • Personlig egnethet
  • Vilje og evne til samarbeid
  • Fleksibilitet
  • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
  • Serviceinnstilling

For stillingene er det ønskelig med fagkomptanse (helsefagarbeider/hjelpepleier) og/eller erfaring innen fagfeltet.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søker må ha sertifikat for bil.

Politiattest må framlegges.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til hjemmetjenesten, v/Trude Lerfald, tlf 970 66 208 – trude.lerfald@overhalla.kommune.no

Send oss elektronisk søknad innen 27. februar 2021