Ferievikarer 2020 – Helse og omsorg

I forbindelse med ferieavviklingen for 2020 har helse og omsorg behov for ferievikarer ved følgende steder (st.nr. 01/20 ):

  • Grong sykeheim, Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil)
  • Miljøarbeidertjenesten (avdeling for funksjonshemmede, boenhet for enslige mindreårige flyktninger)
  • Grong legekontor (hjelpepersonell)
  • Kjøkken og vaskeritjenester

Felles for stillingene:

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner. Det er behov for sykepleiere, legesekretær, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, kjøkken- og vaskeritjenester, samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Det er egne tariffer for studenter etter hvor langt de er kommet i sin studietid. Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33. Søkere som kan arbeide hele perioden vil bli foretrukket. Dersom det søkes på deler av ferieperioden må dette oppgis i søknaden. Ferieønsker må oppgis. Ønsket arbeidssted må også oppgis i søknaden

Opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til:
Ass. pleie og omsorgsleder Marit Aarlie (hjemmebasert omsorg og sykeheimen), tlf. 94 83 46 50
Avdelingsleder Bente Fiskum (miljøarbeidertjenesten), tlf. 95 47 39 79
Avdelingsleder Lena Krane (legekontor), tlf. 91 76 82 52.

Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Link til elektronisk søknadsskjema

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som til envher tid framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.