Undervisningsstillinger i grunnskolen

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3885 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos). Kommunen har 2 kommunale grunnskoler med til sammen 470 elever og en privat Montessoriskole med 60 elever. Det er i tillegg et bredt kulturskoletilbud. Det satses mye på å gi elevene et godt undervisningstilbud gjennom dyktige ansatte og et godt tilrettelagt læringsmiljø. Skolene sammen med barnehagene i kommunen deltar i en nasjonal satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø».

Elevene i de kommunale skolene har personlige læringsbrett (iPad). De kommunale skolene har en egen ressurslærergruppe som har faglig ansvar for SOL (systematisk observasjon av lesing) og som jobber med elevenes språkopplæring generelt. Kommunen samarbeider med Skrivesenteret i Stavanger for å videreutvikle skolenes språkopplæring.

Trives du med spennende faglige utfordringer? Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer? Vi i Overhalla kommune leter etter lærere som har høye forventninger til seg selv og sine elever. Gjennom systematisk arbeid og godt relasjonsarbeid skal vi sammen utvikle elevenes potensiale.

Hunn skole

Hunn skole ligger på Skage, midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barneskole med nesten 170 elever og ca 30 ansatte. Skolen har SFO med 50 elever. Det er planlagt bygging av delvis helt ny og moderne skole med byggestart i løpet av skoleåret 2020/2021.

Fra 1. august ledig inntil

· 400 % fast stilling

· 100 % midlertidig stilling for skoleåret 2020/2021.

Skolen har følgende kompetansebehov: Begynneropplæring i lesing og regning, spesialpedagogikk, engelsk og musikk. De som ansettes må kunne inneha kontaktlærerfunksjon.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos rektor Carina Bergin Gustavsen, tlf. 480 20 185.

Overhalla barne- og ungdomsskole

Overhalla barne- og ungdomsskole ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla og er en barne- og ungdomsskole med 320 elever og ca 60 ansatte. Skolen har SFO med 40 elever. Skolen sto ny og moderne i 2014.

· 400 % midlertidig stilling for skoleåret 2020/2021.

Stillingene vil være tilknyttet skolens 5. – 7. trinn og ungdomstrinn.

Skolen har følgende kompetansebehov: engelsk, norsk, matematikk, naturfag, spesialpedagogikk og kunst og håndverk.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, tlf. 905 67 910,  eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, tlf.908 77 031.

Felles for stillingene ved begge skoler:

Vi ønsker søkere som:

· Har minimum 30 studiepoeng i helst to av fagene matematikk, norsk eller engelsk

· Er tydelige og varme læringsledere

· Har erfaring som kontaktlærer

· Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy

· Arbeider systematisk med grunnleggende ferdigheter

· Kan ha variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever

· er god til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever og har gode ferdigheter

ihht Vurderingsforskriftens krav

· Har evner til tett og systematisk oppfølging av elever

Vi leter etter lærere med følgende personlige egenskaper for begge skolene

· Har et positivt elevsyn

· Har evner til et tett og godt samarbeid med foresatte

· Er arbeidsom, strukturert og systematisk

· Er målrettet og ambisiøs

· Er en god lagspiller og relasjonsbygger

· Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid

· Fleksibel og endringsvillig

 

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.

Lønn etter avtale.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av ny dato.

Det er krav om godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 7. april 2020.

Personlige kvalifikasjoner og egenskaper blir vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Søknadskjema finner dere på kommunens hjemmeside