Ferievikarer – Helse og omsorg

Ferievikariat- sommeren 2021

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved:

-Overhalla sykehjem

-Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge

-Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/ hjemmehjelp)

-Dagsenter

-Overhalla storkjøkken

-Overhalla legekontor

Vi har behov for vikarer for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, assistenter, helsesekretærer, aktivitører, hjemmehjelpere, miljøarbeidere og miljøterapeuter.

Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder MÅ komme frem i søknaden.

Avlønning:

Studenter innen helsefag direkte plasseres:

  1. årsstudent: kr 313.400
  2. årsstudent: kr 359.400
  3. årsstudent: kr 396.400
    Øvrige etter avtaleverk.

Satsene justeres etter tariffoppgjøret pr. 01.05.2021

Elektronisk søknad her

Søknadsfrist: 1. mars 2021