Ferievikarer – sommeren 2022

FERIEVIKARER – HELSE OG OMSORG – SOMMEREN 2022

Vårt personell innenfor helse og omsorg i Høylandet kommune skal avvikle sommerferie i perioden uke 25 – 32 og vi trenger derfor vikarer i flg. stillinger:

Hjemmetjeneste, miljøarbeidertjeneste og sykeheim

  • Sykepleiere/Vernepleiere
  • Hjelpepleiere/Helsefagarbeidere/Omsorgsarbeidere
  • Sykepleier-//vernepleierstudenter andre studenter og elever
  • Hjemmehjelpere/assistenter

Legekontoret

  • Sykepleier/legesekretær

Kjøkken

  • Kokk/assistenter

I alle stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt. Det er krav om Politiattest.
Søkere til miljøarbeidertjenesten og hjemmesykepleien må ha førerkort for personbil KL B.
Ønsker om eventuell avvikling av ferie må komme klart frem i søknaden.

Spørsmål til stillingene rettes til:

  • Hjemmesykepleien/sykeheimen: Avdelingsleder Marte Hegge Berg, tlf 476 18 581
  • Miljøarbeidertjenesten: Avdelingsleder Liss Tone Engan, tlf 900 12 907
  • Kjøkken: Kjøkkensjef Hilde Olsen, tlf 907 10 23128
  • Legekontor: Kontorleder Berit Grongstad tlf 469 17 811

Søknadsfrist: 28. februar 2022