Kvalitet – og HMS-leder

Du er ikke typen som gjesper av å lese forskrifter og reglement. Tvert imot liker du systemer, orden og kvalitet. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og du ønsker å jobbe for en arbeidsplass uten skader og med omtanke for mennesker og miljø. Du liker at grafene går i riktig retning og jobbe med å nå målene våre innen bærekraft, HMS, kvalitet og forbedringsarbeid.

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for å sikre at Overhalla Betongbygg har et gjennomgående og oppdatert styringssystem for HMS og kvalitet. På tvers av avdelinger og steder. I dette også miljøledelse og energistyring.
 • Sertifisering av produksjon -og miljøstandarder.
 • Følge opp strategier innen bærekraft, HMS og kvalitet.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser og produkter gjennom tilstedeværelse, erfarings- og kunnskapsformidling.

Nyttige kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra produksjonsbedrifter.
 • Erfaring fra etablering og videreutvikling av kvalitetssystemer.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Teknisk bakgrunn på ingeniørnivå; produksjonsteknisk, betongteknologi.
 • Selvstendig
 • God gjennomføringsevne
 • Fordel med kunnskap og erfaring innen Lean – og bærekraftsarbeid.

Tverrfaglig arbeid er viktig for oss og jobben omfatter faglig støtte til prosjektledelse, produksjon og salg. Det er en operativ stilling der det er forventet å bruke tid i fabrikken, på byggeplassene og noe tid i de andre bedriftene i Overhalla Gruppen. Forbedringsarbeid ved bruk av Lean som verktøy er også en del av strategien og vil være et viktig arbeidsområde. Overhalla Betongbygg ble årets Leanbedrift i 2019. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Arbeidssted: Overhalla

Søknadsfrist: 5. juni 2021

Kontaktperson: Arnt Ove Amdal, mob: 900 73 400 – E-post: arnt@overhallabetongbygg.no

Send søknaden til: mette@overhallabetongbygg.no