Fiskehelsebiolog/ veterinær og Prosjektleder

Val FoU AS er et selskap som driver forskning- og utviklingsvirksomhet med base i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Val FoU jobber innenfor blå-grønn bioøkonomi ogleverer FoU-tjenester som bidrar til økt verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Vi har kontorsted i tilknytning til Val skoler og hos innovasjonsklyngen InnovArena, Rørvik.

Om stillingen:
Val FoU involveres stadig i nye spennende prosjekter og søker derfor etter nye medarbeidere innenfor flere fagfelt. Vi søker etter engasjerte, praktiske og strukturerte personer som ønsker å jobbe i en fremoverlent region og i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale utviklingsmiljøer.

Vi søker etter:

 • Fiskehelsebiolog/ veterinær
 • Prosjektleder

Vi søker etter kompetanse innenfor fagfeltene:

 • Autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog
 • Biologi og marinbiologi
 • Bærekraft og bioøkonomi
 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Kompetanseutvikling og formidling
 • Internasjonalt samarbeid

Arbeidsområdene omfatter tett dialog og samarbeid med kunder og samarbeidspartnere gjennom:

 • Tilrettelegging og deltagelse i praktisk forsøksgjennomføring
 • Oppfølging av regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter
 • Kursvirksomhet og kompetanseformidling
 • Utvikling av nasjonale og internasjonale utdanningstilbud

Vi søker etter kandidater som har:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Gode kommunikasjonsevner, gjerne også gode engelskkunnskaper
 • Evne til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med oppdragsgivere og samarbeidspartnere
 • Praktisk gjennomføringsevne og er løsningsorientert

Val FoU kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en innovativ region
 • Muligheter for å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Godt faglig arbeidsmiljø og spennende nettverk
 • Gode ordninger for kompetanseheving og etter- og videreutdanning

Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

For mer informasjon omVal FoU, vårt arbeid og vårt nettverk; se vår facebookside og InnovArena

Søknadsfrist er 18. mai 2021

Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale
Kontaktperson for stillingen er daglig leder Kristine Fagerland på tlf. 924 26 020

Søknad sendes:
Val FoU AS – Hestvikvegen 73, 7970 Kolvereid eller til: kfagerland@valfou.no