Skage barnehage

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 4000 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 25 km øst for Namsos). Kommunen har 3 kommunale barnehager og en privat barnehage. Det satses mye på å gi barna trygge og gode tilbud gjennom dyktige ansatte og et miljø som vi satser mye på å få best mulig for alle barn. Barnehagene sammen med skolene i kommunen deltar i en nasjonal satsing «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». 

Vi har nå to ledige stillinger ved Skage barnehage.

Assisterende styrer (administrasjonsressurs 50%)

Fra og med 1. september 2020 vil det bli ledig 100 % stilling som assisterende styrer. Skage barnehage ligger på Skage midt mellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos.

Assisterende styrer vil bli en helhetlig støtte til styrer.

Arbeidsoppgavene vil bestå av administrative gjøremål og faglig ledelse og utvikling. Assisterende styrer vil være stedfortreder for styrer og samtidig være en del av barnehagens lederteam.

Man må påregne at det kan skje endringer i organiseringen generelt.

Vi søker assisterende styrer som:

 • Har utdanning som førskolelærer/ barnehagelærer.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • Har blikk for gode løsninger.
 • Er selvstendig, fleksibel, tydelig, målrettet og handlingsdyktig.
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Har erfaring og interesse for tverretatlig samhandling.
 • Har evne til å inspirere og samarbeide godt med barn, foreldre og ansatte.
 • Har god kompetanse i bruk av IKT, og ser nytten av digitale verktøy både i barnehagen og i samarbeid med andre
 • Har gode relasjonsferdigheter
 • Har en løsningsfokusert lederstil.
 • Har et positivt og reflektert barnesyn.
 • Har ønske å bidra i prosessen med å utvikle et godt arbeids- og fagmiljø i Skage barnehage.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Nærmere opplysninger fås hos styrer Birgit Prestvik, tlf. 918 89 811. Den som blir tilsatt, må legge fram politiattest av ny dato.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no

Søknadsfrist 26.06.20

 

Pedagogisk leder

Ledig 100 % stilling som Pedagogisk leder i perioden 24.08.20-01.04.21. Det kan bli mulighet for forlengelse.

Vi kan tilby en spennende jobb i nye, flotte lokaler. Vi søker løsningsfokuserte og kreative medarbeidere med gode kommunikasjonsevner.

Du må jobbe med barnets beste i fokus og ha evnen til å motivere, inspirere og veilede både barn og voksne. Du får jobbe i team med flere pedagogiske ledere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det kreves godkjent barnehagelærerutdanning

Nærmere opplysninger fås hos styrer Birgit Prestvik, tlf. 918 89 811.

Åpningstider fra 06.30 -16.30. Ansatte går i turnus. Ved tiltredelse skal godkjent politiattest forevises.

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no

Søknadsfrist 26.06.20