Forretningsutvikler

INam – Innovasjon Namdal er et innovasjons- og utviklingsskap som arbeider for vekst og nyskapning i næringslivet i Namdalen. Vi tilbyr rådgivning innen bedriftsutvikling, prosjektgjennomføring og hjelp til søknader på ulike tilskuddsordninger. Våre kompetente rådgivere arbeider for et lønnsomt, bærekraftig og framtidsrettet næringsliv i regionen – i samspill med private og offentlige aktører. Som Siva Partner er INam en viktig det av det offentlige virkemiddelapparatet rettet mot små og mellomstore bedrifter. Vi er en del av det nasjonale «Næringshageprogrammet», et distriktspolitisk virkemiddel.

Forretningsutvikler

Vi søker etter en ny medarbeider som brenner for regionen og som har personlige forutsetninger og et sterkt ønske om å utvikle næringslivet i Namdalen.

Arbeidsoppgaver:
– Bedriftsrådgivning, prosjektledelse, arbeide med virkemiddelapparatet
– Ansvar for egen målbedriftsportefølje og egne prosjekter
– Bidra til kompetanseutvikling internt, i samarbeidende organisasjoner og ute hos bedrifter
– Pådriver for vekst og utvikling hos bedrifter i regionen

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
– Relevant arbeidserfaring fra privat næringsliv, offentlig forvaltning eller finans
– Kjennskap til virkemiddelapparatet og finansielle støtteordninger
– God forretningsforståelse og kjennskap til utvikling av næringsvirksomhet
– Nytenkerne, initiativrik, analytisk, strukturert og resultatorientert
– Tillitsskapende og ha gode relasjonsbyggende egenskaper
– Relevant høyere utdannelse

Vi har hovedkontor i Namsos og avdeling i Rørvik. Noe reising i regionen må påregnes.
Dersom dette er noe for deg, ber vi om at du tar kontakt snarest.

For ytterligere informasjon kontakt: Knut Gartland, tlf 911 95 758. Forespørsler og søknader sendes til knut@inam.no

Vi imøteser din søknad senest 13. februar 2020

Mer om INam finner du på www.inam.no