Forsøksleder

Veterinærmedisinsk oppdragssenter (VESO) er en godt etablert og dynamisk bedrift i rask vekst. Vårt mål er å bidra til god fiske- og dyrehelse med alle produkter og tjenester som vi leverer. Våre avdelinger er lokalisert i Oslo, Vestby og Namsos, samt i Chile og på Island. Ved vår forsøksstasjon, VESO Aqualab gjennomfører vi forskning og utprøving av produkter til oppdrettsnæringen.

Nå trenger vi flere dyktige medarbeidere og har følgende faste stilling ledig for snarlig tiltredelse:

FORSØKSLEDER – 100% STILLING

VESO Aqualab utfører forskningsprosjekt på oppdrag fra kunder. Prosjektene omfatter grunnforskning, evaluering av vaksiner, legemidler og helsefôr til oppdrettsfisk, samt dokumentasjon av genetisk resistens i avlsprogrammer. Vi utvikler og tilbyr smittemodeller for fiskesykdommer og aktiviteten er fordelt på et smittelaboratorium, et settefiskanlegg og to FoU-tillatelser i sjø. Vi har stor pågang fra kunder som ønsker forsøk med lakselus, samt avlsselskap som vil dokumentere den genetiske resistensprofilen til sine laksestammer.

Vi søker etter en løsningsorientert og initiativrik medarbeider med utdanning på mastergradsnivå innen fiskehelse/veterinærmedisin, eller tilsvarende fagfelt. Vi jobber med både parasitter, bakterie- og virussykdommer. Kompetanse om vaksiner, legemidler, fôr, avlsarbeid eller toksikologi er nyttig. Som forsøksleder vil du få ansvar for planlegging, kostnadsberegning, gjennomføring og rapportering, og du får følge prosjektet fra start til slutt. Stillingen byr på et bredt spekter av faglige utfordringer, og du vil være involvert i vårt interne FoU-arbeid med å etablere og videreutvikle smittemodeller. Vi deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale konferanser.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Kunnskap om fiskehelse, veterinærmedisin, patologi eller tilsvarende fagfelt.
 • Kompetanse om mikrobiologi, dyrking av bakterier og oppformering av virus er nyttig.
 • Gjennomført kurs i forsøksdyrlære er en fordel.
 • Evne til å erverve ny kunnskap og samarbeide i et team med forskere, kunder og teknikere.
 • Løsningsorientert, positiv, initiativrik og selvgående.
 • Gode evner til samarbeid og relasjonsbygging.
 • Komfortabel med engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge, gjennomføre og rapportere forskningsprosjekt på vegne av kunder.
 • Gjennomføre forsøk i henhold til ulike kvalitetsstandarder (GLP, GMP, GCP).
 • Holde deg oppdatert på ulike sykdommer innenfor akvakultur.
 • Være med på utviklingen av nye smittemodeller.

VESO Aqualab tilbyr et godt, innovativt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og fleksible arbeidsforhold.

Arbeidssted er Vikan, 20 km fra Namsos.

For flere opplysninger, kontakt avdelingsdirektør Hilde Sloot Bjøru, tlf 994 44 459.

Søknad med CV sendes innen 15. september 2023 til hilde.bjoru@veso.no. Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju.