HR-leder – Høylandet kommune

Som HR-leder er du en viktig medspiller for strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling og kulturbygging. Vi ønsker at du bidrar i omstillingsarbeid og er med å skape en bærekraftig utvikling av kommunen og gjøre oss til en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Som HR-leder vil du få det overordnede ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk og HMS-arbeid, samt bidra aktivt til samarbeid på tvers i organisasjonen.

HR-leder har fag, personal og budsjettansvar for enheten, som omfatter områdene HR/personal, servicetorg og arkiv.

Du er en raus og god leder, samt en dyktig fagperson innen HR og personalarbeid. Du er samlende, skaper entusiasme og tilfører positiv energi.

HR-lederen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og bidrar i kommunens overordnede strategiske arbeid. Høylandet kommune har et kontinuerlig fokus på å kunne tilpasse tjenester og satsinger til muligheter og utfordringer som måtte oppstå.

Ansvarsområder:

 • Overordnede ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk og HMS-arbeid
 • Fag, personal og budsjettansvar for ansvarsområdet
 • Strategisk organisasjonsutvikling og kulturbygging
 • Lederstøtte, rådgivning, oppfølging av medarbeidere og personalsaker
 • Aktiv bidragsyter i omstillingsarbeid
 • Veiledning og støtte innen lov- og avtaleverk
 • Kompetanseutvikling og rekruttering
 • Utvikling av nye løsninger og strategier
 • Partssamarbeid.
 • Medvirke til interkommunalt samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Bred HR-faglig kompetanse med god kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk
 • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre utvikling og omstillingsprosesser
 • Godt oppdatert på faglige utvikling innenfor ansvarsområdet
 • Interesse for å bruke digitale løsninger og HR-system til å effektivisere, forenkle og forbedre
 • Kunnskap innen økonomistyring og budsjettarbeid
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Om deg:

 • Du er en raus og god leder, samt en dyktig fagperson innen HR og personalarbeid.
 • Du er samlende, skaper entusiasme og tilfører positiv energi.
 • Du evner å se helheten og jobbe strategisk
 • Du er strukturert, løsningsorientert og har gjennomføringsevne
 • Du er en god relasjonsbygger og samarbeidspartner og evner å skape tillit og involvering

Vi ønsker en leder som bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å motivere og skape trivsel blant medarbeidere og kolleger. Høylandet kommune har «Bygd i lag» som sin visjon der vi vektlegger å skape resultater og gode prosess sammen. Evne til godt samarbeid med ulike aktører er egenskaper vi ser etter hos deg.

Vi kan tilby interessante og utviklende arbeidsoppgaver sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere. Som del av kommunedirektørens ledergruppe vil du være med på å utvikle kommunen videre i en spennende tid – og i et samspill mellom politikk og administrasjon. Hverdagene vil bestå av muligheter og utfordringer som vil kreve et tydelig resultat og løsningsfokus.

Søknadsfrist: 18. september 2023

For spørsmål kontakt Hege Svendsen, FREMO Rekruttering, mob. 905 87 920 – hege@fremogruppen.no eller kommunedirektør Liv Elden Djokoto, mob: 450 96 975 – liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no

Søk på stillingen her

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.