Grong kommune

Renholdsvikarer

Det vil være aktuelt med jobb på flere av kommunens bygninger, og forflytninger mellom byggene må påregnes.

Daglig renhold etter oppsatt renholdsplan.

Arbeid på dag og kveldstid må påregnes.
Vi forsøker å legge til rette for arbeidstid på dagtid.

Søkere bør ha relevant erfaring, ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne, og fordel med kjennskap til bruk av renholdsmaskiner.

Lønn etter gjeldende vilkår.

Søknadfrist: 30. mars 2020

Søknader behandles fortløpende, og det er av den grunn smart å søke så raskt som mulig

Søk på stillingen her