Helsefagarbeider

LEDIG STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER

Avdeling for pleie og omsorg.
Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten.
Høylandet sykeheim tilbyr heldøgns pleie. Det er 25 plasser, inkludert 2 plasser for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri.

Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger.

Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere.

Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging.

Stillingsbeskrivelse.

 • Fast ansettelse i 100 %, avdeling for pleie og omsorg. Tjenestested er p.t. Høylandet sykehjem.

Arbeidsoppgaver:

 • Personsentrert omsorg og pleie.
 • Delegerte oppgaver og medisinske prosedyrer.
 • Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Samhandling med pårørende.
 • Aktiv deltakelse i enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid.
 • Oppgaver i andre deler av pleie og omsorg ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider.
 • Andre relevante fagutdanninger kan vurderes.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.
 • For hjemmetjenesten kreves førerkort kl. B.
 • Andre helsefaglige yrkesgrupper kan vurderes.

Personlige egenskaper.

 • Må være fleksibel og løsningsorientert.
 • Godt humør.
 • Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.
 • God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger.
 • Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig.
 • Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende.
 • Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger.

Vi tilbyr.

 • En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling.
 • Lønn i hht. gjeldende tariff
 • Kommunen er behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist: 11. april 2021

Krav om økning av en nåværende stilling framsettes i søknaden.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse. HPR-nr. oppgis i søknad.

Spørsmål om stillingen rettes til Rolf S. Velde, avdelingsleder pleie og omsorg, tlf 974 10 920 – rolf.velde@hoylandet.kommune.no