Ferievikariat sommeren 2023 – helse og omsorg

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved:

  • Overhalla sykehjem (pleiepersonell/ assistenter)
  • Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge (miljøarbeidere/ assistenter)
  • Hjemmetjenesten (pleiepersonell/ assistenter i hjemmesykepleien/ hjemmehjelp)
  • Overhalla storkjøkken (assistenter)

Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder komme frem i søknaden.

Bonus på 10 000,- utbetales for vikarer som jobber minimum 6 uker i ferieperioden

Overhalla kommune åpner for at du som er mellom 16-18 år også kan søke og bli vurdert.

For praktiske oppgaver i Overhalla sykeheim kan også søkere på 15 år vurderes.

Avlønning:

Studenter i treårig bachelorutdanning direkteplasseres:

  • årsstudent: kr 350.000,-
  • årsstudent: kr 396.000,-
  • årsstudent: kr 433.000,-

Satsene oppjusteres etter tariffoppgjøret pr. 01.05.2023

Øvrige etter avtaleverk.

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Ansettelser gjøres fortløpende, med siste søknadsfrist innen: 1. mars 2023