Høylandet kommune

Personlig assistent for 19-årig ung mann med nedsatt funksjonsevne

Personlig assistenter søkes til ung mann født i 2000. Jeg har en muskelsykdom som gjør at jeg trenger assistanse for å fungere i hverdagen. Jeg bor i en tilpasset leilighet på Høylandet. Jeg ønsker en mest mulig normal hverdag. Jeg er ferdig med 3 år på videregående skole, og har nå et friår/jobbår. Jeg liker å være med venner, spille dataspill, gå på kino og har stor interesse for bil. Jeg som fungerer som arbeidsleder i hverdagen.
Kvalifikasjoner:• Positiv, godt humør.

• Høflig, pliktoppfyllende og ærlig.

• Du er fleksibel i forhold til vakter.

• Gode norskkunnskaper og god hørsel er en forutsetning.

• Det er et krav å ha lappen på bil da jeg trenger å komme meg til diverse aktiviteter.   Fordel om du disponerer bil til å komme deg til og fra arbeidsplass.

• Utvidet politiattest må legges frem

Arbeidstid: 

• Turnus med, dag, kveld og det er hvilende nattevakt. 12 timers vakter på helg.

Arbeidsoppgaver:

• Varierte praktiske oppgaver i hverdagen.

• Lage mat.

• Assistere i hjemmet med husarbeid

• Være med på fritidsaktiviteter.

• Assistere ved personlig pleie/hygiene og måltider.

• Håndtere pustehjelpemidler som hostemaskin og bipap.

• Assistere med plikter som et vanlig husarbeid i leilighet.

• Kveldsstell og morgenstell

• Måke snø på altan og utenfor ytterdør.

 

All nødvendig opplæring vil bli gitt. Det er derfor ikke krav om erfaring. Personlig egnethet vil telle mest. Det er ønskelig at søkeren er mellom 20 – 50 år. Vi ønsker stabile arbeidstakere og ber om at søkere ser for seg å jobbe hos oss minst ett år framover. Siden vi har behov for assistenter året rundt så må søkere forvente å bli satt opp til å jobbe også helligdager og ferier.

Følgende stillinger er ledige f.o.m. 01.12.19.

En 96 % stillinger.

En 24 % stilling kun på helg.

Lønn etter tariff. Politiattest av ny dato må foreligge før tiltredelse av stillingen.

Ved eventuelle spørsmål om stillingen ta kontakt med med arbeidsleder på

tlf. 408 03 767 etter klokken 16:00 på hverdager.

Søknadsfrist for samtlige stillinger er 08.12.19