Kirketjener/ gravplassarbeider

Ledig stilling som kirketjener/gravplassarbeider i 50% stilling Bindal sokn

Bindal menighet er en ettsokns kommune helt sør på Helgeland i Sør-Hålogaland bispedømme. Vi har nå ledig en 50% stilling som kirketjener/gravplassarbeider. Soknet har om lag 40 gudstjenester i året fordelt på Vassås og Solstad kirker, og med ansvar for 6 gravplasser. Kirkekontoret ligger sentralt til i rådhuset på Terråk. Bindal kommune er en jord- og skogbrukskommune med ca. 1400 innbyggere. Her er det mye fin natur og flotte muligheter for jakt, fiske og friluftsliv, sommer som vinter!

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at kirkene og tilhørende bygninger er i den stand menigheten ønsker de skal fremtre i overfor brukere og besøkende
 • Praktisk tilrettelegging for gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer
 • Sikre god og forsvarlig drift på gravplassene
 • Brannvernleder
 • Andre arbeidsoppgaver og administrativt arbeid etter behov.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Kirketjener er en viktig person i menighetens stab, og det er ønskelig med medlemskap i Den norske kirke.
 • Førerkort klasse BE. Søker må disponere egen bil.
 • Ønskelig med maskinførerbevis M2
 • Kunne bruke relevante digitale verktøy
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk

Personlige egenskaper:

 • Være serviceorientert og kunne møte brukere og besøkende på en åpen, vennlig og behjelpelig måte
 • Kunne jobbe godt både selvstendig og sammen med andre
 • Evne å jobbe strukturert, ryddig og effektivt
 • Er ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • Kunne utøve fleksibilitet med hensyn til arbeidstid

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter kvalifikasjoner og i henhold til tariffavtale for KA-området.
 • Stillingen medfører medlemskap og pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kirkeverge/daglig leder Marte Breisjøberg, tlf. 917 05 461 – kirkevergen@bindal.kommune.no

Søknadsfrist: 10. februar 2022

Søknad med CV sendes til Bindal Kirkekontor, Oldervikveien 5, 7980 Terråk, eller e-post kirkevergen@bindal.kommune.no