Kjøkkensjef

Fra 01.06.20. har Overhalla Storkjøkken ledig 100 % fast stilling som kjøkkensjef.

Overhalla Storkjøkken produserer etter kok/kjøl-metoden ca. 100 porsjoner pr dag og har 50 % økologisk matproduksjon, sølvmerket.

Kjøkkenet har levering til Overhalla Sykeheim, omsorgsboliger, Namdal Rehabilitering, samt matombringing i Overhalla.

Kjøkkenet driver også ei kantine og ligger i Overhalla helsesenter.

For stillingen gjelder:

Kvalifikasjoner:

 • Kostøkonom med relevant erfaring fra storkjøkken.
 • Fagbrev som institusjons- eller restaurantkokk med relevant praksis fra storkjøkken
 • Ønskelig med erfaring innen kjøkkenledelse
 • Erfaring kan kompensere for manglende formell høyskoleutdannelse.

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:

Kjøkkensjefens oppgaver er svært varierte og omfatter blant annet:

 • Daglig ledelse, planlegging og drift ved kjøkkenet i samsvar med kommunens planer og rutiner, samt gjeldende retningslinjer og lovverk
 • Matproduksjon som er av faglig og forsvarlig standard med vekt på økonomisk bærekraft og økologisk drift
 • Bestillinger, mottaks- og lagerkontroll iht økonomiske rammer
 • Planlegging av bemanning, arbeidsplaner, mm
 • Daglig oppfølging av ansatte og lærlinger
 • Nært samarbeide med andre faggrupper
 • Generelt medansvar for utvikling av tjenester og arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker etter:

 • Positivitet og engasjement for fagfeltet
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig
 • Gode kommunikative ferdigheter i forhold til ansattgruppen og samarbeidsparter. Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenesten
 • Interesse for økologisk drift.

Vi kan tilby:

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i samarbeid med øvrige tjenester
 • Dagarbeidstid

For stillingene gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til enhetsleder Anne Finseth, tlf. 91594953 eller kjøkkensjef Marit Aasved tlf. 94845333.

Søk elektrinsk her innen 26.04.2020