Kokk/ fisker

Ivan Ulsund Rederi AS er et fiskebåtrederi med en lang historie, sterke tradisjoner og gode framtidsmuligheter. Siden Ivan Ulsund kjøpte sin første fiskebåt som 17-åring i 1939, har rederiet vært et av Namdalskystens ledende fiskebåtrederier, som i dag driver moderne fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø. Rederiet eier og driver snurperne/trålerne «Trønderbas» og «Brusøyskjær». Båtene er blant de største av sitt slag i Trøndelag og driver fiske etter pelagiske fiskearter som sild, makrell, lodde, kolmule og vassild. Rederiet sysselsetter i dag rundt 40 personer.

Kokk / fisker – Brusøyskjær

Vi søker deg som elsker å lage mat, ønsker en spennende arbeidshverdag og ikke er redd for å ta i et tak! Du er en kokk som kan planlegge og tilberede sunne, ernæringsrike og varierte måltider om bord i fiskebåten Brusøyskjær. Du har i tillegg ansvar for proviantering, lagerstyring, kostnadskontroll og renhold i proviantrom, bysse og messe.
Du må også delta i arbeidet på dekk under fiske.

Du har følgende kvalifikasjoner:

  • Fagbrev som kokk eller industriell kokk, arbeidserfaring som kokk kan veie opp for fagbrevet.
  • Fagbrev som fisker, arbeidserfaring som fisker kan veie opp for fagbrevet.
  • Gode norskkunnskaper.
  • Godkjent sikkerhetskurs og helseattest.

Hva forventer vi av deg?

  • Du er opptatt av helse, miljø og sikkerhet.
  • Du er fleksibel og løsningsorientert og bidrar aktivt til å skape arbeidstrivsel.
  • Du arbeider strukturert både selvstendig og i team.

Arbeidssted: M/S Brusøyskjær
Turnus: 1:1
Vi tilbyr: God lønn, spennende arbeidshverdag og gode kolleger

Spørsmål kan rettes til daglig leder Eirik Ulsund, mob: 414 19 979 – eirik@ivanulsund.no

Søknadsfrist: Søknad med enkel cv sendes til eirik@ivanulund.no innen 14. oktober 2021.