Miljø- bærekraftsrådgiver

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) er et kommunalt eid selskap etter lov om interkommunale selskaper. MNA skal gjennom samfunnsansvarlig virksomhet arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige og økonomisk gunstige løsninger ved innsamling og behandling av avfall. Selskapet er i renovasjons­forskriften delegert det kommunale ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall og slam i eierkommunene.

MNA sitt hovedkontor og administrasjon med kundesenter er lokalisert i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune. Selskapets hovedomlastingsstasjon er etablert ved Stormyra avfallsanlegg i Overhalla kommune. Anlegget er oppmøtested og utgangspunkt for mesteparten av selskapets driftsoppgaver. Selskapet har også en omlastingsstasjon ved Solsiden industriområde i Nærøysund kommune og på Støvika industriområde i Lierne. Lokale gjenvinningsstasjoner og mobile gjenvinningsstasjoner (Rulle) er etablert i medlemskommunene. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS hadde i 2021 en omsetning på 124 Mkr (186 Mkr i konsern) og 30 ansatte (60 i konsern).

Vi har ledig stilling som Miljø- og bærekraftsrådgiver

Har du et brennende engasjement for bærekraft og er du samtidig selvstendig, uredd og initiativrik? Da kan du være den vi ønsker oss med på laget. I denne stillingen blir du sentral i arbeidet med å utvikle og realisere vår strategiske satsing innen sosial, økonomisk og miljømessig utvikling.
Avfallsbransjen er en industri med betydelige klimaavtrykk knyttet til blant annet transport, bygging av anlegg og ikke minst behandling av avfall. Bransjen har gjennom mange år jobbet aktivt med dette, men med innføringen av FNs bærekraftmål har arbeidet rundt fornybar-, sirkulær- og ansvarlig ressursbruk på mange måter fått en ny vår. Midtre Namdal avfallsselskap IKS (MNA) ønsker nå sammen med sine eiere å sette et større søkelys på bærekraftarbeidet og utvikle dagens tilbud og løsninger i takt med dette. MNA er i dag sertifisert etter ISO-standardene kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.
Vi ser etter deg som ønsker og evner å være pådriver for helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft. Du har forståelse for hvordan bærekraft kan bidra til utvikling av virksomheten og samfunnet.

Arbeidsoppgaver:

 • Være faglig rådgiver og pådriver for MNAs bærekraftarbeid og bidra til å utvikle og realisere MNAs strategiske mål for bærekraft
 • Jobbe eksternt mot relevante aktører for å samle innsatsen rundt felles mål
 • Rapportere, kommunisere og markedsføre MNAs miljø- og bærekraftsprofil, bærekraftarbeid og miljøprestasjoner internt og eksternt. Herunder jobbe med videreutvikling av arbeidet MNA har startet innen avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning og klimareduserende tiltak

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på universitetsnivå innen et relevant fagfelt (f.eks. bærekraft, miljø-, eller kvalitetsledelse).
 • Evne til å formidle komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte og med klart språk
 • Gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig på norsk og gjerne engelsk
 • Relevant arbeidserfaring, og engasjert og oppdatert i trender og utvikling knyttet til bærekraft

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, uredd og initiativrik. Du må kunne stå i stormen og kunne avveie kryssende hensyn på en profesjonell, faktabasert og moden måte
 • Trives som pådriver og utvikler, og har stor gjennomføringskraft
 • Evne til å få med andre og skape engasjement for nye ideer
 • Samarbeider svært godt på alle nivå i virksomheten

Motivasjon, interesse og egnethet for stillingen tillegges stor vekt. Du må kjenne deg igjen i MNAs verdier: MILJØBEVISST, NYSKAPENDE OG AMBISIØS.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale/ kvalifikasjoner
 • Pensjonsordning etter kommunale vilkår
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Et kompetent, godt og motivert arbeidsmiljø i gode kontorlokaler

Nysgjerrig?

Ønsker du en uforpliktende og konfidensiell prat om stillingen?

Kontakt økonomi- og HR-sjef Birger Almås på telefon 958 58 206 eller administrerende direktør Asle Hasselvold på telefon 468 15 800.

Søknad med CV, kopi av attester og referanser sendes innen 13. mai til: firmapost@mna.no eller Midtre Namdal Avfallsselskap, Barlia 45, 7863 Overhalla.