Kommunalsjef – oppvekst og kultur

Høylandet kommune ligger midt i Namdalen og er et trafikknutepunkt mellom Ytre, Indre og Midtre Namdal – og mellom E6 og Helgelandskysten. NM i i Revy – Norsk revyfestival arrangeres på Høylandet hvert andre år og en ellers rolig kommune med 1200 innbyggere, snus om til et ytende folkeliv med fokus på humor og galskap. En ny flerbrukshall «Hållinghallen» stod ferdig høsten 2020 og har blitt en arena for fysiske og sosiale treffpunkt. En flott hall, skytebane og klatrevegglegger til rette for aktivitet og lek. Kommunene har et rikt kultur- og fritidstilbud. Høylandet har flotte natur- og vannområder som gir gode muligheter for jakt, fiske og naturopplevelse og det er fine merkede tur- og sykkelløyper. Høylandet kommune leverer gode tjenester for både stor og små. Vi har en flott barnehage med et stort og nytt uteområde og tidsriktige lokaler. Høylandet barne- og ungdomsskole gir rammer for et godt læringsmiljø og gode faglige resultater. Det tilbys også gode tjenester innenfor helse og omsorg gjennom hele livsløpet.

Er du en samlende og handlekraftig leder som ønsker å jobbe med utvikling i oppvekst og kultur?

Vi søker ny kommunalsjef som har et stort engasjement for å videreutvikle gode oppveksttjenester og bidra til et attraktivt og godt oppvekstmiljø for barn og unge på Høylandet.

Gode oppveksttjenester og et godt oppvekstmiljø er en prioritert satsing for Høylandet. Som kommunalsjef vil du ha et overordnet ansvar og lederskap for grunnskole, barnehage, kulturskole, voksenopplæring/integreringsarbeid og kultur. Du vil lede en sektor som er forventet å levere gode og fremtidsrettede tjenester til barn og unge og der en må tenke utviklingsmuligheter knyttet til blant annet arbeidsformer, kompetanse og digitale løsninger. Kommunalsjefen er ansvarlig for å koordinere viktige satsinger i tett samarbeid med andre fagområder og sektorer.

Høylandet er heldig å ha en stor frivillighetskultur med mange flotte lagspillere og samarbeidspartnere. Dette er det viktig å bygge videre på. Som øverste leder for kultur er det forventet å bidra til en god og kreativ samhandling mellom frivilligheten, private aktører og det offentlige.

Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og bidrar i kommunens overordnede strategiske arbeid. Høylandet kommune har et kontinuerlig fokus på å kunne tilpasse tjenester og satsinger til muligheter og utfordringer som måtte oppstå.

Viktige arbeidsoppgaver omfatter:

 • Overordnet faglig ansvar og lederskap for fagområdene grunnskole, barnehage, kulturskole, voksenopplæring/integreringsarbeid og kultur.
 • Koordineringsansvaret for en helhetlig oppvekstsatsing.
 • Strategisk utviklingsarbeid og endringsprosesser.
 • Delta og legge til rette for godt tverrfaglig samarbeid, både innad i kommunene samt med eksterne samarbeidspartnere.
 • Overordnet budsjett, økonomi- og personalansvar/personalledelse innenfor eget ansvarsområde.
 • Medvirke til interkommunalt samarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Skolefaglig kompetanse
 • Bred ledererfaring
 • Godt oppdatert på faglige utvikling innenfor ansvarsområdet.
 • God kunnskap om økonomistyring og budsjettarbeid
 • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre utvikling og endringsprosesser.
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en kreativ, positiv person med gode samarbeidsevner – og et sterkt engasjement for barn, unge og deres familier.
 • Tydelig og resultatfokusert ledelse
 • Utviklingsorientert og nytenkende
 • Systematisk, initiativrik og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi ønsker en leder som bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å motivere og skape trivsel blant medarbeidere og kolleger. Høylandet kommune har respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje som verdigrunnlag, og dette er også egenskaper vi ser etter hos deg.

Vi kan tilby interessante og utviklende arbeidsoppgaver sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere. Som del av kommunedirektørens ledergruppe vil du være med på å utvikle kommunen videre i en spennende tid – og i et samspill mellom politikk og administrasjon. Hverdagene vil bestå av muligheter og utfordringer som vil kreve et tydelig resultat og løsningsfokus.

Søknadsfrist: 8. mai 2023

Søk på stillingen her

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos:

kommunedirektør Liv Elden Djokoto, tlf. 450 96 975 – liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no eller hos Hege Svendsen i Fremogruppen, tlf. 905 87 920 – hege.svendsen@fremogruppen.no

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.
Søkere må begrunne i søknaden hvis den ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven § 25. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søkerne vil i så tilfelle bli forhåndsvarslet om dette og gis da anledning til å trekke søknaden før offentliggjøring.