Kommunalsjef – oppvekst og opplæring

Vi søker ny Kommunalsjef oppvekst og opplæring, med overordnet ansvar og lederskap for virksomhetene grunnskole, barnehage, barne- og familietjenesten og NAV. Samhandling blir stadig viktigere for å løse sammensatte utfordringer både i kommunen og ellers i samfunnet, og kommunalsjefen er en del av et fellesskap og skal drive samhandlingsprosesser på tvers av organisatoriske linjer. Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og kommunens strategiske ledelse, og en rollehaver i samspillet med folkevalgte organer.

Namsos kommune er i kontinuerlige endringsprosesser for å tilpasse organisasjon og tjenester til nye utfordringer. Vi søker en rollebevisst og engasjert leder for å drive et samlende lederskap basert på vårt verdigrunnlag, åpen – inkluderende – engasjert.

Arbeidsoppgaver i lederskap:

 • Overordnet faglig og økonomisk ansvar for oppvekst og opplæring
 • Overordnet personalansvar og arbeidsgiveransvar for oppvekst og opplæring
 • Lede og delta i helhetlige prosesser og bidra til:
  – kunnskapsbasert utvikling av tjenester og samfunn
  – samspillet med folkevalgte organer
  – utvikling av en samlet og enhetlig organisasjon

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå
 • God forståelse for lederskapsrollen og kommunerollen
 • Ledelseserfaring og prosesserfaring
 • Trygg og tydelig kommunikator, både eksternt og internt
 • God organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet
 • God forståelse og gjennomføringsevne for aktivitets- og økonomistyring
 • Kunne vise resultater innen ledelse av endrings- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og initiativrik
 • Gode relasjonelle egenskaper
 • Evne til analyse og formidling av helhetlige sammenhenger
 • Gjennomføringskraft og samhandlingserfaren
 • Evne å stå i større komplekse utfordringsbilder med mange interessenter
 • Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende lederoppgaver i en kompetansebasert organisasjon
 • Mulighet til å være med på å utvikle tjenester og organisasjon
 • Et fellesskap med ledere i Namsos kommune
 • Handlingsrom i et verdibasert lederskap
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Søknad med CV sendes elektronisk her

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentlighetsloven §25.