Lærer – akvakultur

Val skoler er en friskole som ligger i Nærøysund kommune i Ytre Namdal. Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vi har i dag 150 elever på videregående, 33 på barneskolen (1-6 trinn) og er ca 75 ansatte. De fleste elevene bor i internatet. Skolen gir opplæring innen naturbruk, med fordypning i landbruk, hestefag, akvakultur og energi- og miljøfag. Skolens visjon er at Val bidrar til positiv utvikling av hele mennesket. Se www.valskoler.no for nærmere informasjon.

Skolen har et høyt aktivitetsnivå innenfor akvakultur:

  • Vi har Vg2 akvakultur og fordypning i akvakultur på Vg1 naturbruk.
  • Matfiskproduksjon av laks ved skolens eget oppdrettsanlegg.
  • Anlegg for blåskjell og makroalger.
  • Gode fasiliteter for undervisning på land.
  • Forsøksvirksomhet og deltakelse i prosjekter i samarbeid med andre aktører.
  • Nært samarbeid med oppdrettsnæringen i regionen og utstrakt internasjonalisering.
  • Vi er i ferd med å bygge en akvahall med RAS-anlegg mm.
  • Det er ca ni personer med ulik bakgrunn som har sitt hovedarbeid innenfor akvakultur ved skolen.

En av våre lærere skal ha permisjon frem til sommeren 2024, vi søker derfor etter:

Lærer i akvakultur (vikariat)

Arbeidet består i undervisning i akvakulturfaget. Det er aktuelt med både klasseromsundervisning og praktiske øvelser på skolens ulike anlegg. Arbeidet skjer i samarbeid med de andre lærerne, driftspersonalet og skolens øvrige personale. I dette kan det også inngå tilrettelegging av ekstern praksis og oppgaver som kontaktlærer.

Når vi fordeler arbeidsoppgavene ønsker vi å legge til rette for at alle får brukt sine evner og interesser best mulig innen akvaseksjonen, derfor forsøker vi å tilpasse stillingene til den enkeltes bakgrunn.

Vi søker en person med god akvakulturfaglig bakgrunn. Primært ønsker vi at du har høyere utdanning innen akvakultur på bachelor eller masternivå. Kandidater med fagbrev og praksis fra næringen er også aktuelle. Praktisk forståelse for arbeidet i næringen er viktig. Det er krav om pedagogisk utdanning. Dersom dette mangler, må man regne med å måtte ta det etter hvert.

Val skoler bygger sin virksomhet på kristen tro. Den som ansettes må kunne identifisere seg med og arbeide i tråd med dette. Verdigrunnlaget for Misjonssambandets skoler ligger til grunn for stillingen og søkere må kunne gi opplysninger ut fra Arbeidsmiljøloven §§ 13-3 og 13-4.

Den som blir tilsatt i stilling på skolen må legge frem politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3.

Den som tilsettes må regne med å måtte delta i tilsynsordning i internatet.

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler.

Skolen kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist er snarest og innen: 14. april 2023

Tiltredelse 1. august 2023 eller etter nærmere avtale.

Kontaktperson for stillingen er avdelingsleder videregående skole, Svanhild Øpstad på tlf 906 82 936 – sopstad@valskoler.no

Søknad sendes til: post@valskoler.no